Interszekcionalitás: más néven metszetszemlélet, a különböző elnyomási formák, halmozva, hogyan hatnak egymásra; az elnyomási formákban létrejött kereszteződés vizsgálata, az interszekcionális elemzés.

 

Miért pont ez a jelentés?

Ez a közös tájékoztató jobban elmerül az eredeti 2020-as FRA jelentésnél, amely az általános megállapításokat adta a teljes transz népességről. Ebben az ILGA-Europe és a TGEU mélyebre megy, hogy összefoglalja a legfeltűnőbb észrevételeket. 

Az adatok lebontása egy árnyaltabb képet ad az élettapasztalatokról, külünböző közösségekben, a transz népességen belül. Pontosan ez az, ami szükséges hatékonyabb intézkedések és jogszabályok tervezésére. A teljes adatkivonat online is elérhető.

 

Mi található a tájékoztatóban?

A tájékoztató tartalmazza az interszekcionális adat elemzés főbb megállapításait. Az eredeti adat a FRA LMBT II felmérésből származik. Érintett témák:

 • Identitások és demográfiai információk
 • Transz-specifikus ügyek
 • Társadalmi-gazdasági státusz
 • Szülőlét
 • Diszkriminációval, erőszakkal és zaklatással való szembesülés
 • Életelégedettség

A jelentés továbbá, ezen kutatáson alapuló, szakpolitikai ajánlásokat nyújt. Az ajánlások célja a kulcsfontosságú érdekelt felek segítése a pozitív változások eléréséhez, amelyek az interszektív elnyomási formákban részesülő transz személyeket segítik. 

A kutatás a 27 Európai Uniós tagállamra, illetve az Egyesült Királyságra, Szerbiára és Észak-Macedóniára terjedt ki. A mai napig ez a legnagyobb, transz személyek körében végzett, felmérés. 

Főbb megállapítások

A jelentés megmutatja, hogy transz és nem-bináris személyek, akiket interszektív kirekesztési formák érintenek, aránytalanul nagyobb mértékben szembesülnek diszkriminációval és erőszakkal. A társadalmi-gazdasági státuszuk és életelégedettségük is alacsonyabb, mint privilegizáltabb transz személyeknek. Különösen fogyatékkal élő, etnikum által meghatározott, és interszex transz személyek, mind folyamatosan jelentettek nagyobb mértékben diszkriminációval és erőszakkal való szembesülést, és a mindnnapi életben való nehézségeket, mint transz válaszadók általánosságban.

Főbb megállapítások közt szerepelnek:

 • 25,62% válaszolta, hogy érték őket lakhatási nehézségek. Ez a szám magasabb fogyatékkal élő transz és nem-bináris személyeknél (39,11%) és etnika kisebbséghez tartozó/migráns háttérrel rendelkező transz és nem-bináris válaszadóknál (40,20%)
 • A transz és nem-bináris személyek, akik hátrányosan megkülönböztetve érezték magukat álláskeresés folyamán 31,79% (viszonyítva az összes mért LMBTI személyhez, amely 10,17%). Ez a százalék jóval magasabb fogyatékkal élő transz és nem-bináris személyeknél (44,73%) és transz nőknél (43,03%).
 • A transz és nem-bináris személyek több mint negyede érezte magát diszkriminálva, amikor megkellett mutatniuk a személyazonosító igazolványukat (25,82%, viszonyítva az összes mért LMBTI személyhez, amely 4,66%). Interszex transz és nem-bináris személyek jelentették ezt nagyobb arányban (42,06%), illetve a fogyatékkal élő transz és nem-bináris személyek (39,13%).
 • Azok a transz és nem-bináris személyek, akiket fizikálisan vagy szexuálisan bántalmaztak kisebb eséllyel jelentették a támadást egy idegen által, mint más LMBTI személyek, akik áldozatok voltak. Transz és nem-bináris személyek nagyobb eséllyel jelentették a bántalmazást családtag, szomszéd, kolléga, ügyfelek, vagy rendőr vagy határőr által.
 • A transz és nem-bináris személyek, nagyobb eséllyel jelentettek zaklatást családtag által mint az LMBTI személyek átlagosan (8,00% illetve 6,30%). Ez jelentősen nő fogyatékkal élő transz és nem-bináris személyeknél (9,68%), transz férfiaknál (9,79%), és transz és nem-bináris interszex személyeknél (11,14%).

 

Ajánlások nemzeti kormányoknak és intézményeknek

Ezen jelentés megállapításain alapozva, a TGEU és az ILGA-Europe felszólítja a nemzeti kormányokat és intézményeket a következőkre:

 1. Biztosítsa a megfelelő jogi és szakpolitikai keretet transz személyek számára. Ezeknek kötelességük támogatni a transz személyek teljes részvételét a társadalomban.
 2. Nyújtson forrást közösségvezérelt kezdeményezésekre, amely segít transz személyeknek lakhatást és állást találni. Ezek elsősorban a legkirekesztettebb csoportokra összpontosítson a transz közösségen belül.
 3. Biztosítsa, hogy erőszak, szolgáltatások igénylésekor, egészségügyi szakembertől, rendőrségtől, iskoláktól, és más hatóságok felől, ne legyen tolerálva. Továbbá, iktasson be érzékenyítő tanfolyamokat megelőző intézkedés véget.
 4. Építsen ki minőségi, transz-specifikus egészségügyi ellátást, amely tájékoztatott és beleegyezés alapú és elérhető állami egészségbiztosítás fedezet által.
 5. Gyűjtsön össze minőségi adatot transz közösségekről.

Bízunk benne, hogy ez a jelentés segíteni fog politikai döntéshozóknak, érdekelt feleknek, és privilegizáltabb transz személyeknek, hogy megértsék az interszektív elnyomási formák valóságát, amely számos transz személyt érint Európában. Továbbá, reméljük, hogy az alábbi interszekcionális elemzés olyan politikát eredményez, amely változást hoz a legkirekesztetteb transz és nem-bináris személyeknek a közösségünkben.

A teljes eredeti jelentés ide kattintva érhető el.

A Transvanilla további jelentései:

Transz* emberek diszkriminációja Magyarországon

A periféria transz arcai 2021

Radar alatt - A transz emberek elleni erőszak dokumentálása