Egyesületünk képviseletet biztosít a hazai bíróságokon EJEB ügyfeleknek, valamint azoknak is, akik a 33-as (a jogi nem megváltoztatásának lehetőségét tiltó) paragrafus hatálybalépését követően fordultak hozzánk.

Ezen ügyek egyikében most a bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte és megállapította, hogy “a nem- és névváltoztatás eljárási rendjének részletes szabályai jogszabályban nem rögzítettek, alapvető rendelkezéseket csak a Korm. rendelet 7.§-a tartalmaz, amelyből – a bíróság álláspontja szerint - nem következik, hogy az egészségügyi szakvélemény benyújtásával kapcsolatban további követelményeknek kellene megfelelni, illetve az bármilyen jóváhagyást igényelne”. Az ítéletben a bíróság azt is kiemelte, “hogy amennyiben a felperes megfelelő módon tudja bizonyítani a nemváltoztatás indokoltságát, akkor - a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok értelmében - annak kizártságára az Kormányhivatal nem hivatkozhat. A jogi szabályozatlanság a bíróság álláspontja szerint nem vezethet a felperes alapvető joga érvényesülésének meghiúsulásához”.

A Kormányhivatal nem kerülheti el az érdemi döntéshozatalt a törvénymódosítás előtt benyújtott ügyekben - erősítette meg most immár sokadszorra a bírói döntés.

Az Alkotmánybíróság 2021 márciusában kimondta, hogy Alaptörvény-ellenes a transznemű emberek nemének jogi elismerését visszamenőleg betiltani, és hogy ez minden, a 33-as paragrafus elfogadásánál korábban indult ügyben alkalmazandó.

Majd az Alapvető Jogok Biztosa is felkérte a Miniszterelnökséget vezető minisztert valamint Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat arra, hogy haladéktalanul intézkedjenek a 2020. május 29. napja előtt benyújtott, 2020. május 29-én folyamatban lévő kérelmek nyomán a nem jogi megváltoztatására irányuló eljárások lefolytatásáról.

A Kúria 2021 novemberében megállapította, hogy a Kormányhivatal elutasító határozatának azon ténymegállapítása, hogy a csatolt egészségügyi dokumentumok alátámasztják a felperes transzneműségét akként értelmezendő, hogy az abban foglaltakat, az egészségügyi szakvélemények BNO kód szerint is megjelölt adatait az alperes nem vitatta, azt támogató egészségügyi szakvéleményként elfogadta.