Transvanilla Transznemű Egyesület

Elemek megjelenítése címkék szerint: transznemű

csütörtök, 21 június 2018 20:04

A nem jogi elismerése - Nemzetközi kitekintés 2017

Magyarországon nem- és névváltoztatás a hivatalos eljárás neve, melynek során elismeri az állam a transz emberek nemi identitását. Ezen kiadványunk a 2015-ös kiadványunk frissített verziója, nemzetközi kitekintés a nem jogi elismerésének nemzetközi gyakorlatáról és az ahhoz kapcsolódó emberi jogi normákról. A kiadvány a képre kattintva tölthető le.

Nemzetközi kitekintés 2017

Kategória: Letöltések

Az autizmus spektrum különböző pontjain található személyek kevésbé reszponzívak a társadalmi kötöttségekre és elvárásokra, és kevésbé is befolyásoltak általuk. Sok szempontból ez a különállóság, „más ritmusra járás” komolyabb kihívásokhoz vezet, ami a szociális és munkahelyi beilleszkedést illeti; másfelől pedig ez az „out of the box”, nem konvencionális viselkedés és gondolkodás arra tendálja a spektrumon lévőket, hogy a legnagyobb gondolkodóinkká, innovátorainkká, alkotóinká váljanak.

Ez a természetes hajlam az egyediségre a tömeg normáival szemben, és úgy tűnik, hogy összefügg a szexuális orientáció, nemi identitás és kifejezés terén mutatott, az átlagosnál nagyobb rugalmassággal és változatossággal is. Sok autizmus spektrumos személy nem követi az uralkodó bináris meghatározásokat.

Szexuális orientáció: (Kihez vonzódik az egyén) Amíg sok Asperger- szindrómás/autizmussal élő ember határozottan heteroszexuálisnak vallja magát, mások melegként, leszbikusként, biszexuálisként stb. határozzák meg magukat. Ugyanakkor mások jóval rugalmasabbak annak kérdésében, hogy kihez vonzódnak; inkább vonzódnak szexuálisan valakihez az illető személyéért, személyiségéért függetlenül annak biológiai, társadalmi nemétől, identitásától vagy nemi önkifejezésétől.
Más Aspergeresek/autisták aszexuálisnak és/vagy aromantikusnak definiálják saját magukat, a teljes populációra jellemzőnél nagyobb mértékben.

Nemi identitás: (Ahogy az egyén önmagára tekint a társadalmi nem tekintetében – férfi/nő/transznemű/bármilyen egyéb, nem-bináris kategória (genderqueer, gender fluid stb.)
A társadalmi üzenetek a dzsenderről, a szociális értelemben vett nemről, igen mélyen gyökereznek a társadalomban a várandós szülők által a „fiuk vagy lányuk lesz” kiderülése után kékre vagy rózsaszínre festett gyerekszobától és a kicsi leendő otthona előtt lengedező „Fiú lesz!”, „Lány lesz!” feliratú lufiktól kezdve a nyilvános mosdókban megtalálható gender-függő játékokig és dekorációig.

Ez az elvárt, társadalmi nem, amit születéskor hozzákötnek egy gyermekhez, a biológiai adottságokon, külső nemiszerveken alapul és az emberek döntő többségénél igazodik a nemi identitáshoz és a nemi önkifejezéshez. Ezt nevezzük cisznemű állapotnak.

Akik autizmussal vagy Aspergerrel-szindrómával élnek kevésbé befolyásolhatóak az uralkodó bináris nemi identitások által, és ehelyett sokkal inkább készek nem-binárisként vagy transzneműként leírni magukat. (Ez az a tudat, hogy az egyén nemi identitása pl. ellentétes a születéskor meghatározott nemével – férfiból nő (Male to Female/MtF); nőből férfi (Female to Male/FtM)) Kevésbé megkötöttek a erős társadalmi üzenetek által, és hajlamosabbak önmaguknak lenni, így inkább készek transzneműként meghatározni magukat, mint a fenti szabályok által sokkal kötöttebb, nem autista többség.

Nemi önkifejezés: (A nem kifejezése az egyén külső megjelenésében, valamint ahogy mások észlelik a személyt) A legtöbb autizmusos, Aspergeres-szindrómás személy számára a nem külső reprezentálása valószínűleg inkább érzékszervi, érzékelési kérdés, mintsem maszkulinitás vagy feminitás elfogadott kifejezésmódjaival való azonosulás. Az inkább kényelmi, mint divat szempontokból való öltözködés, az uralkodó társadalmi mintákkal nem összeillő higiénés szokások az egyén nemiségéről vagy szexuális orientációjáról levont téves következtetésekre vezethetnek.
Ezzel együtt is van, aki a születéskor megállapított nemének megfelelő, cisznemű; és van, aki az azzal nem egyező nem megélését és reprezentációját választják.

"Dehát autisták... Honnan tudhatnák, hogy melegek vagy transzneműek?"

Nos attól, hogy valakit az autizmus spektrum különféle fokain diagnosztizálnak még nem jelenti azt, hogy kevésbé képes meghatározni a saját szexuális orientációját és nemi identitását. Valószínűbb, hogy a családtagok és szakemberek kérdőjelezik meg az ilyen, nem általános identitásokkal való azonosulást az autizmus miatt, és amiatt, hogy aggódhatnak, hogy szerettük az autizmuson kívül egy másik marginalizált és sebezhető kategóriába is belekerül. Akiről azt gyanítják, hogy autista inkább szembesülhet azzal a kétkedéssel a családtagok és szakemberek részéről, hogy vajon a kliensem, családtagom azért választja-e az alternatív szexuális orientációt vagy nemi identitást, mert a különbözőségét mással és nem az autizmussal szeretné magyarázni. Vagy azért, mert jobban elfogadják őt ezek a kisebbségi csoportok?

Bizonyos emberek számára, autisták vagy sem, a szexuális orientáció és nemi identitás és kifejezés változhat az életük során. Ők jó eséllyel rugalmasabbak, változékonyabbak. Ennek a változékonyságnak az elfogadása, különösen ezeken a területeken, gyakran bonyolult és nehéz mások számára és így újfent az autizmusnak tudhatják be, hitetlenkedéssel kezelhetik az egyén döntéseit.

Jamie Freed
Clinical Social Work/Therapist, MSW, LICSW
Forrás: The Asperger / Autism Network (AANE)

Kategória: Általános
hétfő, 05 március 2018 17:00

Az alapvető jogok európai uniós helyzetéről

Jelentés az alapvető jogok európai uniós helyzetéről szóló 2016. évi éves jelentésről (2018. február 13.)

európai parlament

Az Európai Parlament,

59. ösztönzi a tolerancia értékeivel kapcsolatos képzés iskolai tantervbe való beépítését, hogy a gyermekek eszközöket kapjanak a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának felismeréséhez, legyen az akár muszlimellenes, antiszemita, afrikaiak elleni, romaellenes, akár LMBTI-ellenes, vagy bármilyen más kisebbségre is irányuljon;

60. felszólítja a Bizottságot, hogy ossza meg a nemi sztereotípiák iskolai kezelésével kapcsolatos bevált tagállami gyakorlatokat;

61. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az LMBTI-személyeket bántalmazzák és zaklatják, és az életük különböző területein szenvednek hátrányos megkülönböztetést;

62. elítéli az LMBTI-személyek hátrányos megkülönböztetésének minden formáját; arra buzdítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el a homofóbia és a transzfóbia elleni küzdelmet célzó törvényeket és politikákat;

63. ösztönzi a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan menetrendre, amely egyenlő jogokat és lehetőségeket biztosít valamennyi polgár számára, ugyanakkor tiszteletben tartja a tagállamok hatásköreit, továbbá ösztönzi, hogy kövesse nyomon az LMBTI személyekre vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő átültetését és végrehajtását; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat az LMBTI személyek jogaival foglalkozó civil társadalmi szervezetekkel való szoros együttműködésre;

64. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a transznemű személyeket a legtöbb tagállamban még mindig mentálisan sérültnek tekintik, és felszólítja az érintett tagállamokat a mentális betegségek nemzeti nyilvántartásának felülvizsgálatára, továbbá megbélyegzéstől mentes, alternatív hozzáférési modellek kialakítására, biztosítva, hogy valamennyi transznemű személy továbbra is hozzájuthat a szükséges orvosi kezeléshez; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a transznemű személyek számára számos tagállam továbbra is olyan követelményeket ír elő, mint amilyen az orvosi beavatkozás a nemváltoztatás (többek között útlevélben és hivatalos személyazonosító okmányokban történő) elismerése céljából, illetve a kényszersterilizáció a nemváltoztatás feltételeként; megállapítja, hogy ezek a követelmények egyértelműen sértik az emberi jogokat; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson iránymutatást a tagállamok számára a nemi hovatartozás jogi elismerésérének legjobb európai modelljeiről; felszólítja a tagállamokat, hogy ismerjék el a nemváltoztatást, és biztosítsák a nemi hovatartozás jogi elismerésére vonatkozó, orvosi követelmények – úgymint sebészeti beavatkozás, sterilizálás vagy pszichiátriai jóváhagyás – nélküli gyors, hozzáférhető és átlátható eljárások rendelkezésre állását;

65. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy az Egészségügyi Világszervezet által összeállított Betegségek Nemzetközi Osztályozásának (BNO) felülvizsgálata során a transznemű identitás kerüljön ki a betegségek felsorolásából; felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a gyermekkori nemi variancia ne váljék a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának egy újabb tételévé;

66. felszólítja a Bizottságot, hogy gyűjtsön adatokat az interszexuális személyek által az élet valamennyi területén tapasztalt emberijog-sértésekről, és adjon iránymutatást a tagállamok számára az interszexuális személyek alapvető jogainak védelmét célzó bevált gyakorlatokról; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EU 21 tagállamában még mindig gyakorlat az interszexuális gyermekek nemi szervén elvégzett „normalizációs” műtét, habár ez orvosilag nem szükséges, és a gyermekeken elvégzett orvosi beavatkozások hosszú távú pszichés traumát okozhatnak bennük;

A teljes jelentés magyar nyelven ide kattintva érhető el.

Kategória: Jogok
péntek, 24 november 2017 15:49

WPATH - Nyilatkozat az identitás elismeréséről

Ez az állásfoglalás lép a WPATH 2015. január 19-i Nyilatkozat az identitás elismeréséről helyébe
2017. November 15. - WPATH

wpath logo

Kategória: Jogok

TransParenting - a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon

2016 márciusától 2017 áprilisáig tartó projektünk célja a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása volt Magyarországon.

A projekt során feltérképeztük az aktuális jogi helyzetet és arról részletes elemzést publikáltunk. Az adatgyűjtés a jogi elemzés mellett online kérdőívek, személyes interjúk keretében valósult meg. A jogi elemzés eredményeit a Transz családjogi kérdezz-felelek című kiadványunkban publikáltuk.

Az empirikus kutatás elkészítésére összesen két lépésben került sor, külön időpontokban. Elsőként önkitöltős online kérdőíves felmérést végeztünk. A kutatás második lépéseként személyes, strukturált interjúkat készítettünk. Az eredményeket az alábbi kiadványban publikáljuk.

A TransParenting - a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon online verziója letölthető a képre kattintva.

Nyomtatott verzió az egyesülettől a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

A jelentés hamarosan angol nyelven is elérhető lesz.

TransParenting jelentés borító

 

2014-ben végzett kutatásunk a transz embereket egészségügyben érő diszkriminációt dokumentálta Magyarországon. A jelentés elérhető az alábbi linkre kattintva: TransCare

 

Kategória: Letöltések
kedd, 25 április 2017 09:22

Transz családjogi kérdezz-felelek

TransParenting - a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon projektünk célja a a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon.

A projekt során feltérképeztük a transz emberek családjogi helyzetét Magyarországon és az elemzés eredményét az alábbi kiadványban publikáljuk.

A Transz családjogi kérdezz-felelek online verziója letölthető a képre kattintva.

Nyomtatott verzió az egyesülettől a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

Transz családjogi kérdezz-felelek borito

 

A projekt keretében kutatást is végeztünk, melynek eredményeit az itt található kiadványban publikáltuk: TransParenting - a transz emberek szülői helyzetének dokumentálása Magyarországon

Kategória: Letöltések
szerda, 29 március 2017 12:50

Transznemű mentális egészség


A mentális egészség a WHO meghatározása szerint: „a jóllét olyan foka, amelyen az egyén megvalósítja képességeit, meg tud küzdeni az élet mindennapos nehézségeivel, eredménnyel és gyümölcsözően képes dolgozni, valamint hozzá tud járulni saját közösségéhez.”

Kategória: Egészség

orvosok világszövetsége logo

Az Orvosok Világszövetségének (World Medical Association, WMA) nyilatkozata a transznemű emberekről

Hatályba lépett a WMA 66-ik Közgyűlésén, Oroszországban, Moszkvában, 2015 októberében.

Előszó

A legtöbb kultúrában az egyén biológiai nemét elsődleges nemi jellegei alapján születésekor határozzák meg. Az egyénektől elvárják, hogy a kijelölt biológiai nemükkel azonosuljanak (nemi identitás) és hogy az ezzel járó, ehhez szorosan kapcsolódó specifikus kulturális normáknak megfelelően viselkedjenek (nemi önkifejezés). A nemi identitás és a nemi önkifejezés alkotja magának a „nemnek” a fogalmát.

Vannak egyének, akik a nemiség olyan megjelenéseit élik meg, amelyek nem illeszkednek ahhoz, ami tipikus a születéskor meghatározott nemnél. A „transznemű” kifejezés azokra a személyekre utal, akik nemi inkongruenciát tapasztalnak, amely az egyén által megélt és a születéskor meghatározott nem közötti eltérést jelent.

Amellett, hogy elfogadjuk, hogy ez egy összetett etikai kérdés, az Orvosok Világszövetsége elismeri, hogy az orvosoknak döntő szerepük van a transznemű emberek és családjaik számára való tanácsadás kapcsán az általuk igényelt kezelésekkel kapcsolatban. Az Orvosok Világszövetségének jelen nyilatkozattal az a célja, hogy iránymutatást adjon az orvos-páciens kapcsolatban és minden olyan képzést támogat, amely lehetővé teszi az orvosoknak, hogy növeljék az ismereteiket és az érzékenységüket a transznemű emberekkel és az ő egyedi egészségügyi helyzetükkel kapcsolatban.

A transznemű spektrumban helyezkednek el azok, akik az anatómiailag jól meghatározható biológiai nemük ellenére szeretnék az elsődleges és másodlagos nemi jellegeiket, valamint nemi szerepük megváltoztatását, hogy az ellenkező nem tagjaként élhessenek (transzszexuális). Mások úgy azonosítják magukat, hogy az kívül esik a vagy férfi – vagy nő nemi binaritáson (genderqueer). A „transznemű” egy olyan általános kifejezés, amely lehetővé teszi, hogy ezen csoportokról stigmatizálás és patológiai karakterizálás nélkül lehessen beszélni. Mindemellett a kifejezést pozitív önazonosításra is használjuk.  Ez a nyilatkozat elsősorban nem azokról szól, akik mindössze a másik nemnek hagyományosan megfelelő stílusban vagy jelleggel öltözködnek (pl. transzvesztiták) vagy azokról, akik mindkét nem fizikai jellemzőinek különböző variációival születtek (interszex). Bár fontos megemlíteni, hogy vannak transzvesztiták és interszexuálisok, akik transzneműként azonosítják magukat. Attól, hogy valaki transzvesztita vagy interszex, nem zárja ki azt, hogy transznemű is legyen. Végül nagyon fontos rámutatni, hogy a transzneműség a nemi identitásra vonatkozik, és teljesen külön kell kezelni az egyén szexuális orientációjától.

Bár a transzneműség nem mentális károsodás, a transznemű személyeknek szükségük lehet tanácsadásra, hogy ez segítsen nekik jobban megérteni a nemüket, illetve felismerni azokat a komplex szociális és kapcsolati helyzeteket, amelyeket mindez befolyásol. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság Mentális Rendellenességek Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve (DSM-5) a”nemi diszfória” kifejezést használja azon emberek osztályozására, akik a nemi inkongruencia hatására fellépő, klinikailag is jelentős szorongást éreznek.

Bizonyítékok támasztják alá, hogy a nemi hormonterápia és a sebészeti beavatkozások jótékony hatással vannak azon kifejezett és hosszú távú nemi diszfóriát tapasztaló emberekre, akik a nemük változását kívánják. Mindennek ellenére gyakori, hogy a transznemű személyek nem jutnak megfelelő és megfizethető transznemű egészségügyi ellátáshoz (pl. hormonterápia, sebészeti beavatkozások és mentálhigiénés ellátás). Ennek egyrészt az egészségügyi biztosításhoz, társadalombiztosításhoz kapcsolódó politika döntés az oka, másrészt az is gyakori, hogy az egészségügyi szolgáltatók nem rendelkeznek releváns klinikai és kulturális kompetenciával az adott területen. A transznemű személyek nagyobb valószínűséggel nem vesznek igénybe egészségügyi ellátásokat a diszkrimináció miatti félelem miatt.

A transznemű emberek az élet számos területén kerülnek hátrányos helyzetbe és szenvednek el közvetlen, illetve közvetett diszkriminációt, esetenként fizikai erőszakot is. Azon túlmenően, hogy a transznemű emberek nem élveznek egyenlő szabadságjogokat, előfordul, hogy a más kisebbségi csoportokat megvédő anti-diszkriminánciós jogvédelem rájuk nem terjed ki. A hátrányos helyzet és a diszkrimináció megélése negatív hatással van az egyén testi és lelki egészségére.

Ajánlások

Az Orvosok Világszövetsége hangsúlyozza, hogy mindenkinek jogában áll saját nemét meghatározni és ennek kapcsán elismeri a lehetőségek sokféleségét. Az Orvosok Világszövetsége felszólítja az orvosokat, hogy ismerjék el az önmeghatározáshoz való jogot a nemi identitással kapcsolatban.

Az Orvosok Világszövetsége kijelenti, hogy a nemi inkongruencia nem mentális zavar; viszont kényelmetlenséget, illetve kellemetlenséget okozhat, amire nemi diszfóriaként utalunk (DSM-5).

Az Orvosok Világszövetsége megerősíti, hogy általánosságban véve minden az egyén transznemű helyzetével kapcsolatos egészségügyi eljárás vagy kezelés mint pl. műtéti beavatkozások, hormonterápia vagy pszichoterápia csakis a páciens szabad akaratából adott egyértelmű és tájékozott beleegyezése esetén alkalmazható, illetve hajtható végre.

Az Orvosok Világszövetsége sürgeti, hogy minden erőfeszítés történjen meg annak érdekében, hogy személyre szabott, több szakembert és tudományterületet összefogó, megfizethető, transznemű egészségügyi szolgáltatások legyenek elérhetőek minden nemi inkongruenciát tapasztaló ember számára, annak érdekében, hogy csökkenjen, illetve megelőzhető legyen a súlyos nemi diszfória.

Az Orvosok Világszövetsége elutasítja a kényszerítő kezelések és a viselkedés erőltetett megváltoztatásának valamennyi formáját. A transznemű egészségügyi ellátás célja a lehető legmagasabb minőségű élet biztosítása a transznemű emberek számára. A nemzeti orvosi kamaráknak intézkedéseket kell hozniuk, hogy feltárják és megszüntessék az ellátás útjában álló akadályokat.

Az Orvosok Világszövetsége azt kéri, hogy az intézmények megfelelő szakképzést nyújtsanak az orvosok számára karrierjük minden szakaszában, lehetőséget adva, hogy felismerjék a diszkriminatív gyakorlatokat, és hogy szakértő és megfelelően érzékeny transznemű egészségügyi szolgáltatást legyenek képesek nyújtani.

Az Orvosok Világszövetsége elítél minden, a transznemű emberek ellen elkövetett diszkrimininációt, megbélyegzést és erőszakot, és szeretnénk, ha megfelelő jogszabályok születnének, hogy biztosítsák számukra az egyenlő állampolgári jogaikat. Az orvosoknak, mint példaképeknek arra kell használniuk orvosi tudásukat, hogy harcoljanak az előítéletekkel szemben e tekintetben is.

Az Orvosok Világszövetsége megerősíti azt az álláspontját, hogy nemétől, nemzetiségétől, társadalmi-gazdasági helyzetétől, egészségi állapotától vagy fogyatékosságától függetlenül senkit nem lehet kényszersterilizációnak alávetni (WMA állásfoglalás a kényszersterilizációról). Ez magába foglalja azt a típusú sterilizációt is, amelyet a nemi tranzíció után a hivatalos dokumentumokban történő javításhoz szoktak feltételül szabni.

Az Orvosok Világszövetsége azt ajánlja a nemzeti kormányoknak, hogy a transznemű emberek egészségügyi jogait tiszteletben tartva végezzenek hazai kutatásokat az egészségügyi ellátórendszeren belül, és az eredményeket figyelembe véve fejlesszék ki az egészségügyi és orvosszakmai irányelveket.
A cél olyan rugalmas egészségügyi ellátórendszer létrehozása, amely lehetővé teszi a transznemű személyek számára az egyénre szabott ellátási lehetőségek beazonosítását.

A nyilatkozat eredeti angol szövege itt található

A fordítást készítette: Transvanilla Transznemű Egyesület 2015 október

Kategória: Jogok
péntek, 17 július 2015 10:40

Aknét okozhat a tesztoszteronkezelés

Egy nemrégiben végzett kutatásból kiderült, hogy azoknál a transz* férfiaknál, akik a traníició során tesztoszteront kapnak, a kezelés mellékhatásaként gyakran alakulnak ki aknék a bőrükön.

A tesztoszteronnak tranzició során akár nagyonfontos szerepe lehet. Segít az arc- és testszőr növekedésében, a hang mélyülésében, valamint az izmok kialakításában és a menstruációs ciklus beszüntetésében.

Ugyanakkor egy vizsgálat kimutatta, hogy ennek mellékhatásaként súlyos aknék jelentkezhetnek a páciensek bőrén, melyek csak gyógyszer szedése mellett húzódtak vissza, ám a szedésük abbahagyása esetén ismét visszatértek. Arról nincsenek adatok, hogy vajon a tesztoszteronbevitel csökkentése esetén megszűntek-e a problémák, az viszont biztos, hogy nem mindenki reagál egyformán a tesztoszteronkezelésre, ezért az aknék jelentkezése sem mindenkinél törvényszerű.

Amint azt dr. Luis Gonzalez-Mendoza, a miami Nicklaus Gyermekkórház igazgatója a JAMA Dermatology című lapban kifejtette, a hormonterápiában részesülő transzneműek nemi hormonjai ugyanolyan változásokon mennek keresztül, mint ami a pubertás korra jellemző, így aztán náluk is megemelkedik a bőr zsírrétegének kiválasztódása, ami könnyen aknék kialakulásához vezethet. A hormonterápia során azonban mindezek a változások sokkal gyorsabban történnek, mint a pubertás természetes folyamat alatt, így a mellékhatások is fokozottan jelentkezhetnek.

Kategória: Hormonok

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE)"A transznemű emberekkel szembeni diszkrimináció Európában" 2048 (2015)1 számú határozata

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE)

1. A Parlamenti Közgyűlés sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a transznemű emberekkel szembeni diszkrimináció nagyon elterjedt Európában. Ez különböző formákban jelentkezik, beleértve a munkához, lakhatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés során adódó nehézségeket, és a gyűlöletbeszéd, gyűlölet bűncselekmények, az iskolai zaklatás (bullying) valamint a fizikai, lelki bántalmazás gyakori előfordulását. A transznemű emberek többszörös diszkrimináció kockázatának vannak kitéve. Az a tény, hogy a transznemű emberek állapota betegségként szerepel a nemzetközi diagnosztikai kézikönyvekben, sérti az emberi méltóságukat és további akadályt jelent a társadalmi befogadásukhoz.

2. Az embereknek minimális ismeretük van a transznemű emberek helyzetéről, ritka a megfelelő, előítélet nélküli tájékoztatás a médiában. Mindez nagyobb mértékű előítélethez és elutasításhoz vezet, ami egyébiránt elkerülhető lenne.

3. A Közgyűlés aggodalmát fejezi ki az alapvető jogok, nevezetesen a magánélethez és a fizikai integritáshoz való jogok megsértése miatt, mellyel nemük hivatalos elismertetése során szembesülnek a transznemű emberek: ezekben az eljárásokban gyakran követelmény a sterilizáció, a válás, mentális betegség diagnózisa, műtéti beavatkozások és más orvosi eljárások. Az érintettek számára további nehézséget jelentenek az adminisztrációs terhek és olyan egyéb követelmények, mint például a választott nemben szerzett “élettapasztalat”. Ezen túlmenően, sok európai ország nem szabályozza a nem jogi elismerését, megakadályozva ezzel a transznemű emberek nevének és nemének megváltoztatási lehetőségét a személyes irataikban és az állami nyilvántartásokban.

4. Az Európa Tanács néhány tagállama nemrég módosította a nem jogi elismerésére vonatkozó törvényi szabályozását, néhány országban éppen most zajlanak ezek a jogalkotási folyamatok. Vannak szabályozások, melyek az önmeghatározás alapelvére hivatkozva nem alkalmaznak hosszú és bonyolult eljárásokat, illetve nem vonnak be orvosi személyeket vagy pszichiátereket az eljárásba.

5. Minderre való tekintettel a Közgyűlés üdvözli a nemi identitáshoz való jog elismerését, melyet először Málta foglalt törvénybe. A jogszabály minden egyén számára biztosítja a nemi identitás elismeréséhez való jogot, valamint azt, hogy mindenkit a saját nemi identitásának megfelelően azonosítsanak, és annak megfelelően kezeljenek.

6. A fentiek értelmében a Közgyűlés felkéri a tagállamokat, hogy

6.1. az antidiszkriminációs törvények és közpolitikák tekintetében


6.1.1 egyértelműen tiltsák meg a nemi identitáson alapuló diszkriminációt, a tagállamok emberi jogi intézményeinek hatásköre terjedjen ki a transznemű emberek emberi jogi helyzetének vizsgálatára, kifejezetten nevesítve a nemi identitást;

6.1.2. alkalmazzák a nemi identitáson alapuló, diszkrimináció tilalmára vonatkozó nemzetközi emberi jogi normákat, beleértve az Európai Emberi Jogi Bíróság ide vonatkozó döntéseit.

6.1.3. gyűjtsenek és elemezzenek adatokat a transznemű emberek emberi jogi helyzetére vonatkozóan, beleértve a nemi identitáson alapuló és a többszörös diszkriminációt, a transzfób eseteket és gyűlölet-bűncselekményeket, hogy azok alapján tudják szükség szerint tervezni, alkalmazni és megfigyelni az anti-diszkriminációs törvények és közpolitikák hatását;

6.1.4. alkossanak gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogi szabályozást, amely határozott védelmet nyújt a transzfób bűncselekményekkel szemben; biztosítsanak specifikus, érzékenyítő képzést a bűnüldözési szervek és a bíróságok tagjai számára;

6.1.5. biztosítsanak megfelelő védelmet a nemi identitáson alapuló diszkrimináció ellen a munkához való jutás során a magán- és az állami szférában egyaránt, valamint a lakhatás, az igazságszolgáltatás és az egészségügy területén

6.1.6. vonják be és konzultáljanak transznemű emberekkel és az őket képviselő szervezetekkel a rájuk vonatkozó közpiltikák és jogszabályok alkotása során;

6.2. a nem jogi elismerésének tekintetében:

6.2.1. vezessenek be - önmeghatározáson alapuló - gyors, átlátható és hozzáférhető eljárásokat, melyek lehetővé teszik a transznemű emberek számára a név és a regisztrált nem megváltoztatását a születési anyakönyvi kivonatokban, személyi igazolványokban, útlevelekben, oktatási bizonyítványokban és más hasonló iratokban; legyenek ezek az eljárások minden ember számára hozzáférhetőek, kortól, egészségügyi állapottól, anyagi helyzettől, illetve jelenlegi vagy korábbi fogvatartási állapottól függetlenül.

6.2.2 töröljék el a név és regisztrált nem megváltoztatását szabályozó törvényekben feltételként előírt sterilizációs és egyéb kötelező orvosi beavatkozásokat, beleértve a mentális betegség diagnózisát.

6.2.3. távolítsanak el minden meglévő házasságot korlátozó intézkedést a transznemű emberek számára nemi idetitásuk elismerése során, biztosítsák, hogy a házastársak és a gyermekek jogai ne sérüljenek ;

6.2.4. fontolják meg egy harmadik nem opciójának bevezetését a személy-azonosító okmányokban azok számára, akik igénylik azt;

6.2.5. biztosítsák azt, hogy a gyermek legfőbb érdeke érvényesüljön a gyerekekkel kapcsolatos döntések során;

6.3. a nemi helyreállító kezelések és az egészségügy tekintetében:

6.3.1. a transznemű emberek számára elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek a nemi helyreállító kezelések, úgy mint a hormonkezelés, műtétek és a pszichológiai támogatás, és biztosítsák az ellátások költségtérítését a nemzeti egészségbiztosítási rendszeren belül; minden erre vonatkozó korlátozásnak jogszerűnek, objektívnek és arányosnak kell lennie;

6.3.2. vonják be a transznemű embereket az öngyilkosságot megelőző kutatásokba, tervekbe és intézkedésekbe; tanulmányozzanak tájékozott beleegyezésen alapuló alternatív transz egészségügyi modelleket;

6.3.3 módosítsák a betegségek nemzeti szintű besorolását és támogassák a nemzetközi besorolások módosítását, biztosítva ezzel azt, hogy a transznemű embereket, beleértve a gyerekeket, ne bélyegezzék mentális betegeknek és mindeközben biztosítsanak megbélyegzésmentes hozzáférést a szükséges egészségügyi ellátásokhoz;

6.4. információ, tudatosságnövelés és képzés tekintetében:

6.4.1. az emberi jogi oktatási és képzési programok foglalják magukba a transznemű személyek emberi jogaira és a nemi identitáson alapuló diszkriminációra vonatkozó témákat, továbbá a lakosságot célzó ismeretterjesztő kampányokat is.

6.4.2. lássák el információval és képzéssel a oktatási szakembereket, bűnüldöző szervek munkatársait, egészségügyi dolgozókat, ezen belül pszichológusokat, pszichiátereket és háziorvosokat a transznemű emberek jogairól és sajátos szükségleteiről, különös tekintettel a magánéletük és méltóságuk tiszteletben tartásának fontosságáról.

Az elfogadott határozat teljes szövege

 

Fordította: Transvanilla Transznemű Egyesület

Kategória: Jogok
1. oldal / 4

Név a múltból - Name from the past

ENGLISH - #LGRforHungary - Call to action page

Transvanilla hírlevél

Jelentsd a transzfóbiát!

Nemi identitás, nemi önkifejezés miatti erőszak, diszkrimináció? Jelentsd!

Transz tiszteletet most

Facebook

Partnereink, támogatóink

Tagjai vagyunk: TGEU, ILGA, ILGA-EUROPE

expodom

Látható transzok

látható transzok blog

Írj nekünk

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.