Transvanilla Transznemű Egyesület

Méltányossági alapon történő térítés kisokos és nyomtatványok

"A beteg ember életminőségének javítása érdekében, az egyén sajátos helyzetének figyelembe vételével lehetőség van méltányosságon alapuló támogatást nyújtani. A közös társadalmi kockázatviselés és a méltányosság elve alapján – az Egészségbiztosítási Alap nyújtotta keretek közt – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban:  NEAK) méltányosságból átvállalhatja egyes orvosi ellátásokért fizetendő díjat, vagy annak egy részét, ha a térítést az ellátást megelőzően kérik (méltányossági kérelemmel), és az ellátást finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál kívánják igénybe venni."

 OEP utasítás a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról

Mire figyelj, ha az igénybe vett ellátás méltányossági alapon történő megtérítését kéred?

A NEAK méltányossági alapon is csak az alábbi feltételek esetén járulhat hozzá az egészségügyi ellátások térítési díjához:

Mindig az ellátás igénybevételét megelőzően nyújtsd be a kérelmet, hiszen a térítési díj átvállalására kizárólag a NEAK egyedi méltányossági határozata alapján kerülhet sor az abban foglalt feltételek teljesülése esetén.
Ügyelj arra, hogy kizárólag olyan ellátás díjának megtérítése kérhető, amelyet finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál tervez igénybe venni.
A kérelmét mellékleteivel együtt személyesen, postai (1139 Budapest, Váci út 73/A., postacím: 1565 Budapest) vagy elektronikus úton (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) juttasd el a NEAK részére. A kérelem elektronikus benyújtása esetén is csatolni kell valamennyi szükséges mellékletet.
A kérelem a NEAK honlapján található nyomtatvány kitöltésével is benyújtható, azonban annak használata nem kötelező. (Felhívjuk a figyelmed, hogy fogorvosi ellátás esetén külön formanyomtatvány áll rendelkezésre.)
Írásbeli kérelmében rögzítse személyazonosító adatait, TAJ-számát, és mellékeld:

 • az ellátás szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentációt (pl. zárójelentést, kezelőorvosi igazolás, beavatkozást igazoló orvosi iratok, beutaló másolata),
 • a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárásra vonatkozó kérelem esetén a magyarországi szakmai elfogadottságot igazoló dokumentumot,
 • az ellátást végző egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét, NEAK kódját, a munkahely ÁNTSZ kódját, továbbá 
 • az ellátást végző egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos-szakmai szempontból indokolt ellátás vállalásáról, 
 • igazolást a beavatkozás várható költségéről (árajánlat), valamint 
 • implantátum vagy egyéb speciális eszköz esetén a magyarországi forgalmazó árajánlatát,
 • fogászati rekonstrukció esetén a kezelési tervet.
 • Ugyanolyan egészségügyi ellátásra vonatkozó ismételt méltányossági kérelem esetén az ellátás szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentáció tekintetében csak a megelőző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett állapot változást dokumentáló leleteket, míg a többi melléklet vonatkozásában valamennyi felsorolt dokumentumot ismételten szükséges csatolni.

Fontos, hogy a kérelmet orvos-szakmai indokoltság vizsgálata alapján bírálja el a NEAK, az Egészségbiztosítási Alapban – meghatározott összeggel, zárt kassza keretében – rendelkezésre álló költségvetési keretek figyelembe vételével.

Mely ellátásokat veheted igénybe méltányossági alapon?

A NEAK − az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból hozzájárulhat:

- a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott egészségügyi eljárások költségeihez,
- a befogadott egészségügyi ellátás befogadástól eltérő alkalmazása költségeihez, illetve
- a biztosított által részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjához.
- Az alábbi részleges, illetve kiegészítő térítési díj fizetéséhez lehet méltányosságból hozzájárulni:

 • a rágóképesség helyreállítása érdekében fogpótlások, fogszabályozó kezelések orvosi munkadíja, 
 • az egészségi állapot alapján indokolt, az egészségbiztosítóval kötött szerződés alapján ápolási ellátást nyújtó szolgáltatónál az ápolás,
 • a külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozás, kivéve, ha fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek kialakítása a cél, tekintettel arra, hogy ez utóbbi igénybevétele térítésmentes.

A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ártámogatására, illetve indikáción túli alkalmazására irányuló méltányossági támogatással kapcsolatos további információt itt kaphatsz.

Kell-e fizetned a méltányossági eljárásért?

A méltányosságból igénybe vehető ellátások biztosított általi igénybevételével kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek.

Mit tehetsz, ha a kérelmedet elutasítják?

A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A döntés felülvizsgálatát a döntés közlésétől számított harminc napon belül, semmisségi okra hivatkozással, keresettel lehet kérni a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. Felhívjuk a figyelmed, hogy a jogszabály alapján semmisségi oknak minősül többek között, ha a határozatot a szakhatóság kötelező megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozták meg, illetve, ha a döntést hozó testületi szerv nem volt jogszabályszerűen megalakítva.

A keresetlevelet három példányban a NEAK-hoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet elektronikus űrlapon az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a NEAK-nál.

Nyomtatvány: 

Kérelem a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, illetve a biztosított által részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás egyedi méltányossági támogatásához. 

Kapcsolódó jogszabályok:

 • 2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, érintett szakasz: 121. § 
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól érintett szakaszok: 5/A. §, 23-23/A. §, 26. §, 75/A. §, 77. § (2)
 • 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról érintett szakaszok: 1. § (4), 11/B. §, 11/C. § 
 • 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
Utoljára frissítve: kedd, 26 február 2019 13:18

Transz kisokos

Transz Kisokos címlap

 

Adó 1 százalék felajánlás

Facebook

Partnereink, támogatóink

Tagjai vagyunk: TGEU, ILGA, ILGA-EUROPE

expodom

Látható transzok

látható transzok blog

Ez a weboldal a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ. Adatvédelem és Felhasználási feltételek