Az Orvosok Világszövetségének nyilatkozata a transznemű emberekről

orvosok világszövetsége logo

Az Orvosok Világszövetségének (World Medical Association, WMA) nyilatkozata a transznemű emberekről

Hatályba lépett a WMA 66-ik Közgyűlésén, Oroszországban, Moszkvában, 2015 októberében.

Előszó

A legtöbb kultúrában az egyén biológiai nemét elsődleges nemi jellegei alapján születésekor határozzák meg. Az egyénektől elvárják, hogy a kijelölt biológiai nemükkel azonosuljanak (nemi identitás) és hogy az ezzel járó, ehhez szorosan kapcsolódó specifikus kulturális normáknak megfelelően viselkedjenek (nemi önkifejezés). A nemi identitás és a nemi önkifejezés alkotja magának a „nemnek” a fogalmát.

Vannak egyének, akik a nemiség olyan megjelenéseit élik meg, amelyek nem illeszkednek ahhoz, ami tipikus a születéskor meghatározott nemnél. A „transznemű” kifejezés azokra a személyekre utal, akik nemi inkongruenciát tapasztalnak, amely az egyén által megélt és a születéskor meghatározott nem közötti eltérést jelent.

Amellett, hogy elfogadjuk, hogy ez egy összetett etikai kérdés, az Orvosok Világszövetsége elismeri, hogy az orvosoknak döntő szerepük van a transznemű emberek és családjaik számára való tanácsadás kapcsán az általuk igényelt kezelésekkel kapcsolatban. Az Orvosok Világszövetségének jelen nyilatkozattal az a célja, hogy iránymutatást adjon az orvos-páciens kapcsolatban és minden olyan képzést támogat, amely lehetővé teszi az orvosoknak, hogy növeljék az ismereteiket és az érzékenységüket a transznemű emberekkel és az ő egyedi egészségügyi helyzetükkel kapcsolatban.

A transznemű spektrumban helyezkednek el azok, akik az anatómiailag jól meghatározható biológiai nemük ellenére szeretnék az elsődleges és másodlagos nemi jellegeiket, valamint nemi szerepük megváltoztatását, hogy az ellenkező nem tagjaként élhessenek (transzszexuális). Mások úgy azonosítják magukat, hogy az kívül esik a vagy férfi – vagy nő nemi binaritáson (genderqueer). A „transznemű” egy olyan általános kifejezés, amely lehetővé teszi, hogy ezen csoportokról stigmatizálás és patológiai karakterizálás nélkül lehessen beszélni. Mindemellett a kifejezést pozitív önazonosításra is használjuk.  Ez a nyilatkozat elsősorban nem azokról szól, akik mindössze a másik nemnek hagyományosan megfelelő stílusban vagy jelleggel öltözködnek (pl. transzvesztiták) vagy azokról, akik mindkét nem fizikai jellemzőinek különböző variációival születtek (interszex). Bár fontos megemlíteni, hogy vannak transzvesztiták és interszexuálisok, akik transzneműként azonosítják magukat. Attól, hogy valaki transzvesztita vagy interszex, nem zárja ki azt, hogy transznemű is legyen. Végül nagyon fontos rámutatni, hogy a transzneműség a nemi identitásra vonatkozik, és teljesen külön kell kezelni az egyén szexuális orientációjától.

Bár a transzneműség nem mentális károsodás, a transznemű személyeknek szükségük lehet tanácsadásra, hogy ez segítsen nekik jobban megérteni a nemüket, illetve felismerni azokat a komplex szociális és kapcsolati helyzeteket, amelyeket mindez befolyásol. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság Mentális Rendellenességek Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve (DSM-5) a”nemi diszfória” kifejezést használja azon emberek osztályozására, akik a nemi inkongruencia hatására fellépő, klinikailag is jelentős szorongást éreznek.

Bizonyítékok támasztják alá, hogy a nemi hormonterápia és a sebészeti beavatkozások jótékony hatással vannak azon kifejezett és hosszú távú nemi diszfóriát tapasztaló emberekre, akik a nemük változását kívánják. Mindennek ellenére gyakori, hogy a transznemű személyek nem jutnak megfelelő és megfizethető transznemű egészségügyi ellátáshoz (pl. hormonterápia, sebészeti beavatkozások és mentálhigiénés ellátás). Ennek egyrészt az egészségügyi biztosításhoz, társadalombiztosításhoz kapcsolódó politika döntés az oka, másrészt az is gyakori, hogy az egészségügyi szolgáltatók nem rendelkeznek releváns klinikai és kulturális kompetenciával az adott területen. A transznemű személyek nagyobb valószínűséggel nem vesznek igénybe egészségügyi ellátásokat a diszkrimináció miatti félelem miatt.

A transznemű emberek az élet számos területén kerülnek hátrányos helyzetbe és szenvednek el közvetlen, illetve közvetett diszkriminációt, esetenként fizikai erőszakot is. Azon túlmenően, hogy a transznemű emberek nem élveznek egyenlő szabadságjogokat, előfordul, hogy a más kisebbségi csoportokat megvédő anti-diszkriminánciós jogvédelem rájuk nem terjed ki. A hátrányos helyzet és a diszkrimináció megélése negatív hatással van az egyén testi és lelki egészségére.

Ajánlások

Az Orvosok Világszövetsége hangsúlyozza, hogy mindenkinek jogában áll saját nemét meghatározni és ennek kapcsán elismeri a lehetőségek sokféleségét. Az Orvosok Világszövetsége felszólítja az orvosokat, hogy ismerjék el az önmeghatározáshoz való jogot a nemi identitással kapcsolatban.

Az Orvosok Világszövetsége kijelenti, hogy a nemi inkongruencia nem mentális zavar; viszont kényelmetlenséget, illetve kellemetlenséget okozhat, amire nemi diszfóriaként utalunk (DSM-5).

Az Orvosok Világszövetsége megerősíti, hogy általánosságban véve minden az egyén transznemű helyzetével kapcsolatos egészségügyi eljárás vagy kezelés mint pl. műtéti beavatkozások, hormonterápia vagy pszichoterápia csakis a páciens szabad akaratából adott egyértelmű és tájékozott beleegyezése esetén alkalmazható, illetve hajtható végre.

Az Orvosok Világszövetsége sürgeti, hogy minden erőfeszítés történjen meg annak érdekében, hogy személyre szabott, több szakembert és tudományterületet összefogó, megfizethető, transznemű egészségügyi szolgáltatások legyenek elérhetőek minden nemi inkongruenciát tapasztaló ember számára, annak érdekében, hogy csökkenjen, illetve megelőzhető legyen a súlyos nemi diszfória.

Az Orvosok Világszövetsége elutasítja a kényszerítő kezelések és a viselkedés erőltetett megváltoztatásának valamennyi formáját. A transznemű egészségügyi ellátás célja a lehető legmagasabb minőségű élet biztosítása a transznemű emberek számára. A nemzeti orvosi kamaráknak intézkedéseket kell hozniuk, hogy feltárják és megszüntessék az ellátás útjában álló akadályokat.

Az Orvosok Világszövetsége azt kéri, hogy az intézmények megfelelő szakképzést nyújtsanak az orvosok számára karrierjük minden szakaszában, lehetőséget adva, hogy felismerjék a diszkriminatív gyakorlatokat, és hogy szakértő és megfelelően érzékeny transznemű egészségügyi szolgáltatást legyenek képesek nyújtani.

Az Orvosok Világszövetsége elítél minden, a transznemű emberek ellen elkövetett diszkrimininációt, megbélyegzést és erőszakot, és szeretnénk, ha megfelelő jogszabályok születnének, hogy biztosítsák számukra az egyenlő állampolgári jogaikat. Az orvosoknak, mint példaképeknek arra kell használniuk orvosi tudásukat, hogy harcoljanak az előítéletekkel szemben e tekintetben is.

Az Orvosok Világszövetsége megerősíti azt az álláspontját, hogy nemétől, nemzetiségétől, társadalmi-gazdasági helyzetétől, egészségi állapotától vagy fogyatékosságától függetlenül senkit nem lehet kényszersterilizációnak alávetni (WMA állásfoglalás a kényszersterilizációról). Ez magába foglalja azt a típusú sterilizációt is, amelyet a nemi tranzíció után a hivatalos dokumentumokban történő javításhoz szoktak feltételül szabni.

Az Orvosok Világszövetsége azt ajánlja a nemzeti kormányoknak, hogy a transznemű emberek egészségügyi jogait tiszteletben tartva végezzenek hazai kutatásokat az egészségügyi ellátórendszeren belül, és az eredményeket figyelembe véve fejlesszék ki az egészségügyi és orvosszakmai irányelveket.
A cél olyan rugalmas egészségügyi ellátórendszer létrehozása, amely lehetővé teszi a transznemű személyek számára az egyénre szabott ellátási lehetőségek beazonosítását.

A nyilatkozat eredeti angol szövege itt található

A fordítást készítette: Transvanilla Transznemű Egyesület 2015 október

Utoljára frissítve: kedd, 27 október 2015 20:15