Transvanilla Transznemű Egyesület

Az internet feminista alapelvei

feminista alapelvek

Az internet feminista alapelvei - 2.0 verzió

Preambulum

A feminista internet arra törekszik, hogy több nő és queer ember - teljes sokféleségünkben -, élhessen jogaival, örömüket lelje és játsszon, valamint lebontsák a patriarchátust. Ez összegzi a különböző realitásainkat, kontextusainkat és sajátosságainkat. – magában foglalva az életkorokat, fogyatékosságokat, szexualitásokat, nemi identitásokat és kifejezéseket, szociálgazdasági helyzeteket, poltikai és vallási meggyőződéseket, etnikai származásokat és rasszi jegyeket. A következő fontos alapelvek elengedhetetlenek a feminista internet megvalósításához.

Hozzáférés

1. Hozzáférés az internethez

A feminista internet ott kezdődik, hogy egyre több nő és queer ember számára teszi lehetővé, hogy élvezzék az egyetemes, elfogadható, megfizethető, feltétlen, nyílt, jelentőségteljes és egyenlő hozzáférést az internethez.

2. Hozzáférés az információhoz

Mi támogatjuk és védjük a korlátlan információelérést a nők és a queer emberek számára, különösen a szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal, örömmel, biztonságos abortusszal, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel és LMBTQI problémákkal kapcsolatban. Beleértve a nyelvi, képességbeli, ismeretbeli és kontextusbeli sokféleséget.

3. A technológia használata

A nőknek és a queer embereknek joguk van kódolni, tervezni, alkalmazni és kritikusan, valamint fenntarthatóan használni az információ- és kommunikációtechnológiákat, visszakövetelni a technológiát, mint a kreativitás és élmények színterét, és ugyanakkor megkérdőjelezni a szexista és diszkrimináló kultúrákat minden területen.

Mozgalmak és nyilvános részvétel

4. Ellenállás

Az internet olyan tér, ahol a társadalmi normákat kibeszélik, előadják és megszabják, gyakran más a patriarchátus és a heteronormativitás által formált terek kiterjesztéseként. Harcunk a feminista internetért, része a folytonos ellenállásunknak más közösségi, személyes és köztes tereken.

5. Mozgalomépítés

Az internet egy átalakító politikai tér. Megkönnyíti az állampolgárság új formáit, képessé teszi az egyéneket saját maguk, nemük és szexualitásuk formálására, építésére és kifejezésére. Ebbe bele tartozik különböző területek összekapcsolása, a felelősségre vonhatóság és az átláthatóság követelése, és lehetőség teremtése fenntartható feminista mozgalom építésre.

6. Internet szabályozás

Hiszünk abban, hogy megkérdőjelezzük a patriarchális tereket és eljárásokat, melyek ellenőrzik az internet szabályozását, valamint több feminista és queer ember számára kell biztosítani helyet a döntéshozó asztaloknál. Demokratizálni szeretnénk az irányelv alkotást, valamint megosztani a globális és helyi hálózatok tulajdonjogát és az ottani erőviszonyokat.

Gazdaság

7. Alternatív gazdaságok

Elkötelezettek vagyunk a kapitalista logika kihívásával kapcsolatban, amely a technológiát egyre inkább a privatizáció, a profit és a vállalati ellenőrzés felé viszi. Azért dolgozunk, hogy a gazdasági erő új alternatív formáit alkossuk meg, amelyek olyan alapelveken alapszanak, mint az együttműködés, a szolidaritás, a közösségek, a környezeti fenntarthatóság és a nyitottság.

8. Szabadság és a nyílt forráskód

Elkötelezettek vagyunk a technológiai alkotás és kísérletezés terén, amely magában foglalja a digitális biztonságot és védelmet, valamint az ingyenes és nyílt forráskódú szoftverforrásokat (FLOSS), eszközöket és platformokat. A FLOSS használatával kapcsolatos ismereteket népszerűsíteni, terjeszteni és megosztani központi kérdés számunkra.

Kifejezés

9. A feminista beszéd felerősítése

Követeljük, hogy az internet ereje kiterjessze a nők elbeszéléseit és megélt realitásai. Szükség van ellenállásra az állammal, a vallásos jobboldallal és egyéb szélsőséges erőkkel szemben, amelyek kisajátítják az erkölcsi diskurzusokat, míg közben elhallgattatják a feminista hangokat és üldözik a nők emberi jogainak védelmezőit.

10. A kifejezés szabadsága

Óvjuk a szexuális kifejezés szabadságához való jogot, mint olyan szabadságot, amely nem kevésbé fontos, mint a politikai vagy vallási kifejezés. Erősen tiltakozunk az interneten a feminista és a queer kifejeződéseknek az állami és nem állami szervek általi ellenőrzése, felügyelete, szabályozása és korlátozása ellen, amely technológiai, jogi vagy erőszakbeli formában valósul meg. Úgy értelmezzük, hogy ez egy nagyobb állampolgári jogokat morális szempontból ellenőrző, cenzúrázó és hierarchizáló politikai projekt része.

11. Pornográfia és “káros tartalom”

Úgy értelmezzük, hogy az online pornográfiának az agencyhez, belegyezéshez, hatalomhoz és a munkához van köze. Elutasítjuk az egyszerű okozati összekapcsolást a pornográf tartalom fogyasztása és a nők elleni erőszak között. Ugyanígy elutasítjuk a női és a transznemű nemiség kifejezésének a “káros tartalom” gyűjtőfogalommal való felcímkézését. Támogatjuk a visszakövetelését és a megteremtését az alternatív erotikus tartalmaknak, amelyek ellenállnak a főáramú patriarchális megnyilvánulásoknak és a nők és queer emberek óhajait helyezik a középpontba.

Működés

12. Hozzájárulás

Felhívjuk a figyelmet, hogy szükség van egy etikai és politikai hozzájárulás kiépítésére a kultúra, a tervezés, a politikák és az internet platformok szolgáltatási feltételeinek területén. A női agency azon a képességen alapszik, hogy mennyire képesek tájékozott döntéseket hozni arról, hogy a nyilvános és magánéletük mely részleteit szeretnék megosztani online.

13. Adatvédelem és adatok

Támogatjuk a magánélethez való jogot és a teljes kontrollt a személyes adatok és információk felett, minden szinten. Elutasítunk az állam és a magántársaságok tevékenységeit, amelyek a profit és a az online viselkedés manipulálása érdekében használják fel az adatokat. Az ellenőrzés a patriarchátus történelmi eszköze, melyet a nők testének, beszédének és aktivitásának ellenőrzésre és tiltásra használnak. Egyenlő figyelmet szentelünk az egyének, a magánszektor, az állami és nem állami szervek megfigyelési szokásaira.

14. Memória

Jogunk van gyakorolni és megtartani az ellenőrzést az internetes személyes történelmünk és emlékezetünk felett. Ez magában foglalja a hozzáférést valamennyi személyes adatunkhoz és információnkhoz, magában foglalva az ellenőrzési jogát ezeknek az adatoknak, tudni, hogy kinek van ahhoz hozzáférése és milyen feltételek mellett, valamint annak a képességét, hogy azt örökre törölhessük.

15. Anonimitás

Megvédjük az anonimitás jogát és elutasítunk minden olyan tevékenységet, amely az online anonimitást korlátozza. Az anonimitás lehetővé teszi, hogy szabadon fejezzük ki magunk online, különösen akkor, amikor az a szexuális tabuk és a heteronormativitás ledöntésére, a nemi identitással való kísérletezésre, és a nők és queer emberek biztonságának lehetővé tételére irányul a diszkriminációval szemben.

16. Gyerekek és fiatalok

Felhívjuk a figyelmet a fiatal emberek hangjának és élményeinek a bevonására, a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos döntések meghozatalakor amikor az ő biztonságukról, védelmükről és információhoz való hozzáférésükről van szó. Felismerjük a gyerekek jogait az egészséges érzelmi és szexuális fejlődéshez, amely magában foglalja a magánélethez és hozzáféréshez való jogot a nemmel és szexualitással kapcsolatos pozitív információkhoz életük kritikus szakaszaiban.

17. Online erőszak

Felhívjuk az internet szereplőit, köztük az internet használóit, a szabályozások készítőit és a magánszektort is, hogy foglalkozzanak az online zaklatásra és a technológia által megjelenő erőszakra. A támadások, fenyegetések, megfélemlítések és rendfenntartási tevékenységek a nők és a queer emberek ellen valósak, károsak és riasztóak, valamint részei a nemi alapú erőszak tágabb kérdéskörének. Mindannyiunk közös felelőssége, hogy foglalkozzunk ezzel és véget vessünk neki.

http://feministinternet.net/en
https://www.apc.org/en/node/21883

Utoljára frissítve: hétfő, 17 október 2016 14:29

Transz kisokos

Transz Kisokos címlap

 

Adó 1 százalék felajánlás

Facebook

Partnereink, támogatóink

Tagjai vagyunk: TGEU, ILGA, ILGA-EUROPE

expodom

Látható transzok

látható transzok blog

Ez a weboldal a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ. Adatvédelem és Felhasználási feltételek