Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az elmúlt években kiadott jelentéseiben1,2 olyan jogi szabályozást sürgetett, amely a tisztességes eljáráshoz való jog garanciái, a jogorvoslathoz való jog érvényesülése mellett, a nemi megerősítő beavatkozásoktól különválasztva biztosítja a transznemű személyek számára a nemi identitásuknak megfelelő nem és név választását.

Mivel megkeresésünkre a mai napig érdemben nem reagált, ezért nyilvánosan is felszólítjuk, hogy ismételten álljon ki a transznemű személyek emberi méltósága és önrendelkezési joga mellett!

Továbbá abban a nem várt esetben, amennyiben az Országgyűlés a jelenleg ismert törvényjavaslat szövegét elfogadja, arra a kérjük a T. Biztos Urat, hogy a 2011. évi CXI. törvényben foglalt hatáskörével élve kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál a jogszabály Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát, mely lépést a Transvanilla Egyesület is meg fog tenni az ügyfelei képviseletében. 

1 - Az ombudsman a nem- és névváltoztatási eljárás szabályozásnak hiányosságairól 2016
2 - A transznemű embereknek is joga van tisztességes eljáráshoz 2018