7. § A névváltoztatásért felelős anyakönyvi szerv a nem megváltoztatásáról, valamint az ennek következtében szükséges utónév módosításáról a nem megváltozását támogató egészségügyi szakvélemény beérkezését követő 8 napon belül értesíti a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt az anyakönyvben történő átvezetés érdekében. A nyilvántartó anyakönyvvezető a nem megváltozását a névváltoztatásért felelős anyakönyvi szerv alapiratnak minősülő értesítése és az egészségügyi szakvélemény hitelesített fénymásolata alapján jegyzi be az anyakönyvbe.

Ezzel az a kérésünk teljesült, hogy jogszabályi szinten rendezzék a nem- és névváltoztatás menetét. A Transvanilla Transznemű Egyesület üdvözli a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól-ban szereplő paragrafus megalkotását. Ugyanakkor aggodalmunkat fejezzük ki azt illetően, hogy továbbra is egyértelműen egészségügyi szakmai kérdés marad a nyilvántartott nem megváltoztatása és azt egészségügyi szakvéleményekhez kötik, valamint nem érvényesül az önrendelkezéshez való jog sem.

Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy ez a jogszabály bár hiányt pótol a maga nemében, önmagában a meglévő problémák jelentős részét nem oldja meg. Nem rendelkezik arról, hogy mely szerv felelős az egészségügyi szakvélemény kiállításáért és az ezt milyen feltételekkel, határidőkkel teszi.

Álláspontunk szerint a nem jogi elismerésére vonatkozó eljárás Magyarországon továbbra sem gyors, átlátható és hozzáférhető, illetve aggályos az is, hogy önrendelkezés helyett egészségügyi szakvélemény alapján történik. Az átláthatóság növelése érdekében írásbeli megkereséssel fordulunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egészségügyért Felelős Államtitkárság - Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztályához az ügyben, hogy adjanak tájékoztatást az egészségügyi szabályozás szakmai hátteréről és jövőjéről.

Budapest, 2018. január 29.
Transvanilla Transznemű Egyesület