Valójában ha rákeresel a „genderqueer” kifejezésre, az alábbi eredmények jelennek meg: baromság, hóbort, nem igazi. Fantasztikus.

Azonban annak ellenére, hogy számos Google-felhasználó kétkedik bennünk, mi létezünk – méghozzá sokaságként! Csupán az a helyzet, hogy kevés olyan hely van, ahol önmagunk lehetünk.

Habár sokan gondolják, hogy nem létezünk, a helyzet iróniája az, hogy léteznek velünk kapcsolatos káros sztereotípiák. Most megnézzük az Egyesült Államokban elterjedteket.

Sok ember abban a tudatban nő fel, hogy az emberek vagy férfiak vagy nők lehetnek. Ők sosem képzelték el, hogy a két bináris (ellentétes) nem helyett egy világnyi lehetőség létezik.

Manapság – végre! – az emberek egyre inkább tudatában vannak a nem bináris nemeknek, amiről az alábbi honlapokon tájékozódhatsz bővebben:

http://transvanilla.hu/genderqueer/genderqueer-identitasok (magyar)
http://everydayfeminism.com/2014/03/too-queer-for-your-binary/ (angol)
http://genderqueerid.com/ (angol)
http://genderqueeries.tumblr.com/ (angol)

Ezen cikk legfőképpen azokat az embereket kívánja megszólítani, akik tudatosítják, hogy a dzsender világa egy létező világ, és többet szeretnének megtudni a nem bináris emberekről.

Reményeink szerint a cikk mélyebben segít megérteni a szexizmust is egészében. Ugyanis ahogy Julia Serano mondja, két fő gyökere van a szexizmusnak; az egyik, mely a maszkulinitást és a férfiasságot privilegizálja a femininitással és a nőiességgel szemben, míg a másik a nem bináris elnyomás – avagy a bináris nemi elvárásoknak való kényszerített megfelelés.

Míg a nem bináris egyének leginkább a bináris előítéletek révén vannak elnyomva, addig a bináris nemről alkotott koncepcióink átszabása mindenkit felszabadít.

A nem bináris emberek olyannyira marginalizált csoportnak minősülnek, hogy a nemünk / nemi önkifejezésünk nem kerül napvilágra az emberek többségénél, kivéve egy rossz vicc képében. Nincsenek nagy horderejű példaképeink vagy politikai reprezentációnk. Számos egyén a feminista csoporton belül – sőt, sokan a transz közösségen belül is – kihagynak minket a nemek közötti igazságosságról szóló vitákból.

Mégis a nemi identitásaink (vagy a társadalmi nemek hiánya) a szexista gondolkodás magja. A nem bináris elnyomás megértése a dzsender (társadalmi nem) alapú elnyomás puzzle-jének kulcsdarabja. Ezen nem bináris egyénekről szóló tévhitekkel és sztereotípiákkal való szakítás kezdetnek kiváló lépés.

De előtte egy kis lábjegyzet a nyelvezetre: nem minden nem bináris egyén azonosítja magát transzként. Azok, akik nem kizárólag férfiak vagy nem kizárólag nők, sem feltétlenül nem bináris személyek. Mindazonáltal az agender egyének olykor ellenszenvet éreznek a „nembináris” illetve a „transz” fogalmakat illetően, mert ezekből a dzsenderrel lehet következtetni. Jelen cikkben a „nem bináris” kifejezést egyfajta tökéletlen ernyőfogalomként használjuk mindenkire, aki nem kizárólag férfiként vagy nem kizárólag nőként határozza meg önmagát.

1. számú tévhit: Csak csodabogarak akartok lenni (vagy „ez csak egy hóbort”)

Ez a sztereotípia onnan származik, hogy valószínűleg el vagyunk kényeztetve, és figyelemre vágyunk az által, hogy egyediek próbálunk lenni.

A valóság az, hogy ez csupán a nemiségünk megélése, és semmi köze nincs a hóborthoz, noha tetszetős az a gondolat, hogy azt hiszed, mi egy divatos bagázs vagyunk!

Azon közös frázisok, melyek ezt a sztereotípiát éltetik, az alábbiak: „Azt hordhatsz, ami akarsz, és közben mégis lehetsz lány/fiú!” vagy „Csak válassz már egyet!”

Amikor az emberek ezeket mondják, figyelmen kívül hagyják a nemi identitás és a nemi önkifejezés közötti különbséget. A nem bináris emberek számtalan úton-módon fejezhetik ki a saját nemüket, melyek a mi esetünkben is működnek, végsősoron viszont a mi nemi identitásaink nem feltétlenül férnek bele a „férfiasságba” vagy „nőiességbe”.

Egy nem bináris személy számára a nőiség vagy a férfiasság közötti döntéshozás egyszerűen nem opció.

A nem bináris nemi identitások skálája szinte határtalan – akárcsak a kifejezések, melyeket önmagunk leírására alkalmazunk. Itt található egy lista az egyes kifejezésekről:

http://genderqueeries.tumblr.com/ (angol)

A sokszínűségünk, mely messze túlmutat a mi létjogosultságunk érvénytelenítésén, a mi létünk alapja.

2. számú tévhit: Csak össze vagy zavarva

Nem binárisnak lenni nem azt jelenti, hogy össze vagyunk zavarva a nemünket illetően. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy a mi nemünk nem feltétlenül „férfi” vagy „nő”, vagy hogy nincs nemünk.

Ennek a mítosznak alapjául az a feltevés szolgál, hogy az emberek gyakran zavarba jönnek tőlünk, és nincs rá mód, hogy teljesen biztosan legyünk arról, hogy nem binárisak vagyunk.

Van egy olyan feltételezés is, miszerint ha mi össze vagyunk zavarva, akkor az rendben van, ha mások úgy hivatkoznak ránk, ahogy akarják.

Viszont egyáltalán nincs semmi baj azzal, hogy össze vagy zavarodva a nemedet illetően! A bizonytalanság egy teljesen normális velejárója számos transz személy folyamatánál.

Ami azonban elfogadhatatlan, az az emberek nemének érvénytelenítése, amíg ő még mindig határozza meg, ki ő. Bármi történjék, másoknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk a nemünket.

3. számú tévhit: Egy teljesen új koncepció vagy

A nem bináris emberek már régóta megtalálhatók a világ különböző társadalmaiban. A mainstream amerikai társadalomban egyáltalán nem kaptunk teret vagy nyilvánosságot a társadalomban egészen mostanáig. Ennek magyarázatát támasztja alá a „ha egészen mostanáig nem hallottam rólad, akkor ezidáig nem is létezett” gondolatmenet.

Tulajdonképpen a világ sok társadalma rendelkezik kifejezésekkel olyan nemű egyénekre, akik se nem férfiak, se nem nők, és számos kultúrában van számukra egy különleges hely.

Az alábbi térkép – bár olykor problémás imperialista nyelvezetet alkalmaz, egy jó kezdőpont ahhoz, hogy többet tudjunk meg a témában:

http://www.pbs.org/independentlens/films/two-spirits/ (angol)

Nem binárisnak lenni egy teljesen normális és természetes módja a nem létezésének és kinyilatkoztatásának (vagy éppen agendernek lenni).

4. számú tévhit: Ti mind ráfértek egy spektrumba a férfiastól a nőiesig

Megannyi ember állítja, hogy a bináris nemi rendszer csupán két színt engedélyez, miközben a nemi lehetőségek tömkelege létezik, akárcsak egy teljes színskála.

Ezen analógia jóval hasznosabb mint a „spektrum”, ugyanis lehetővé teszi a nemeket – nem az alapján, hogy mennyit érnek egy bizonyos érték mentén, amivel mérhetők a főbb nemi identitások és önkifejezések tükrében, hanem egyszerűen úgy, ahogy vannak.

Néha a spektrum analógia is hasznos. Például előnyös, amikor valaki le akarja írni a nemét a bináris nemi identitások és önkifejezések révén, vagy amikor az ő nemük azon jellemzőkkel összehasonlíthatók.

Azonban a nemnek ennél jóval több variánsa létezik. Bizonyos embereknek a „spektrum” egyszerűen túl kicsi koncepció.

A nemi önkifejezés fogalmai értelmében, a „feminin”, „maszkulin” és/vagy „androgün” olyan kifejezések, melyek pár nem bináris ember esetében használhatók. Ennek ellenére rengeteg más módja is létezik a nem bináris emberek számára, hogy kifejezzék önmagukat, valamint hogy megtapasztalják a nemüket.

Ezért fontos feltételezni, hogy nem ismered már nemi identitását, és ez által mindig kérdezz rá arra, hogyan hivatkozhatsz valakire.

5. számú tévhit: Te genderqueer vagy? Az olyan politikai!

Nem mondjuk azt a nem bináris embereknek hogy „Ó, te férfi vagy? Ez olyan radikális!” vagy „Te nő vagy? Elég megosztó hozzáállást képviselsz.”

Annak ellenére, hogy a transz vagy cisz férfinek, vagy a transz vagy cisz nőnek egyértelműen politikai vonatkozásai is vannak, ezek elsősorban nemi identitásként vannak elismerve.

Az emberek úgy gondolják, hogy mi egyszerűen a nemről alkotott politikai üzenet terjesztése miatt vagyunk nem binárisak – vagy hogy „szétzúzzuk a kettősséget” egy ideológiai értelemben véve.

A valóságban mi csupán önmagunkként próbáljuk élni az életünket.
Nem binárisnak lenni legfőképp nemi identitás kérdése.

Amikor oly sok ember tagadja, kik vagyunk, úgy a mi puszta létünk politikai kérdéssé válhat. (Gyakran, de nem mindig) politizálunk, mivel az identitásunk olyannyira marginalizált.

Viszont a valós nemünk (vagy agender státuszunk) egyszerűen egy velünkszületett részünk.

6. számú tévhit: Tönkre akarjátok tenni a társadalmi nemet!

Ez a tévhit azt érvényesíti, miszerint mi el akarjuk törölni a bináris transz és cisz emberek társadalmi nemeit. Ez az állítás önmagában figyelmen kívül veszi azt a tényt, hogy jópár nem bináris egyénnek van neme.

És valóban – egyes nem bináris emberek gyűlölik a társadalmi nem és a nemi rendszer gondolatát, és ez által a társadalmi nem tönkretevésének ideológiájával van közös nevezőn. Végül is a bináris nemi rendszer szó szerint nyomott el minket az életünkben és önmagunkban.

Általában a vita egy, az új nemek számára épülő teljes világról szól. A bináris emberek – transz vagy cisz – bináris nemének betiltásáról szó sincs.

A társadalmi nem lerombolása helyett rengetegen inkább a nem több opcióját szeretnénk – vagy annak lehetőségét, hogy ne legyen egy sem. Egy egyébként szükségtelenül és fájdalmasan korlátozott világ tarka színekben történő megnyitását akarjuk. Egy olyan világot hozunk létre, ahol a társadalmi nem örömteli mindeki számára, aki megtapasztalja.

7. számú tévhit: Orvosi értelemben nem alakulsz át

A transz emberek már régóta alárendelt szerepbe vannak kényszerítve mentális egészségügyi és egészségügyi ellátással foglalkozó intézmények kénye-kedve által annak érdekében, hogy elérjék, amit szeretnének. A transz nőknek tipikusan nőiesen kell magukat kifejezniük ahhoz, hogy kezeléshez jussanak, és a szituáció hasonló transz férfiak esetében is.

A nem bináris emberek még egyáltalán nem voltak elismerve a WPATH Standards of Care által egészen pár évvel ezelőttig, majd végre a mentális egészségügyi közösség kimondta, hogy a társadalmi nemhez kapcsolódó kezelések egészségügyileg szükségesek nem bináris emberek számára is.

Most, hogy a Standards of Care frissítésre került, a nem bináris orvosi tranzíció egyre inkább elérhetővé válik.

Viszont a nem bináris kezelés lehetőségeivel foglalkozó kutatások gyakorlatilag nem léteznek, és ezek lehetőségei is rendkívül korlátozottak. Összességében a fizikai értelemben vett tranzíció transz embereknek is nehezen elérhető és szegényesen kutatott. Nem bináris embereknél ezt a probléma többszörös.

Ugyanúgy, mint bináris transz emberek esetében, nem minden nem bináris egyén változik át orvosi értelemben véve. Egyes emberek nem tapasztalnak fizikai értelemben vett diszfóriát; másoknak nincs a számukra megfelelő opció; megint mások egyszerűen nem szeretnék véghez vinni; míg egyes személyeknek elutasították annak lehetőségét.

Azonban az mindenképp igaz, hogy egyes nem bináris személyeknek elérhető az orvosi értelemben vett tranzíció és meg is teszik.

8. számú tévhit: A nem-bináris egyenlő az interszexualitással

Ez két különböző jelenség. Mármint teljesen különböző.

Nem binárisnak lenni annyit tesz, hogy egy olyan nemi identitással rendelkezik az egyén, ami nem sorolható be egyöntetűen a „férfi” vagy „női” kategóriákba. Interszexuálisnak lenni pedig azt jelenti, hogy olyan biológiai nemi jelleggel született az egyén, ami által nem kategorizálható tipikusan férfinak vagy nőnek.

Annak az ötlete, hogy az interszex és nem-bináris emberek ugyanazok, abból a berögződésből ered, hogy a nemi identitásunknak egyeznie kell a biológiai nemünkkel, és ez által a nem-bináris emberek biológiai neme nem lehet női vagy férfi (és ez által feltehetőleg interszexek).

Az emberek redukálása a testrészeikre a transzfóbia egyik alapja – és a szexizmusé úgy általában.

Továbbá egyes jószándékú emberek megpróbálják problematizálni a nemi kettősséget azzal, hogy azt állítják, az interszexuális emberek létezése bizonyítja, hogy a „nő” és a „férfi” nem a kizárólagos két létező lehetőség.

Ez a hibás logika a valóságban többet árt, mint használ. A biológiai nemek variációinak létezése független a nemi identitások opcióinak létezésétől. Ez azért van, mivel a testünk nem határozza meg a nemi identitásunkat, még akkor sem, ha gyakran befolyásolja nemi identitásunk kinyilatkoztatásának módját.

9. számú tévhit: Ti nem tapasztaljátok meg a transzokat érő elnyomást

Voltaképpen az anti-transznemű előítéletek jelentős hatásától szenvedünk, és bizonyos esetekben nagyobb a diszkrimináció és erőszak veszélye, mint a bináris transznemű társainknál az alábbi, 2008-as úttörő jelentőséggel bíró National Transgender Discrimination Survey-ben foglaltak alapján:

http://www.thetaskforce.org/static_html/downloads/release_materials/agendernotlistedhere.pdf (angol)

Ez valószínűleg annak a ténynek köszönhető, hogy a bináris előítéletek jelen vannak mind a transz, mind pedig a cisz közösségen belül, ez által pedig kis mennyiségű biztonságos teret és támogatottságra alkalmas rendszert hagyva számunkra.

Ezen statisztikák ugyanúgy befolyásolják azt a tényt, miszerint arányosan a színesbőrű emberek egy nagyobb száma azonosítja magát nem binárisként amióta a rasszizmus veszélye, mellyel egy transz személy szembenézett, rohamosan növekedett.

A kutatás azt mutatta ki – a bináris transz személyekkel ellenben – , hogy a mi esetünkben magasabb a fizikai és szexuális bántalmazás, a rendőri zaklatás, valamint a a földalatti gazdaságban történő munkavégzés.

A nem bináris emberek egy némileg magasabb arányban követnek el öngyilkosságot, mint az amúgy is elképzelhetetlenül magas öngyilkossági rátával rendelkező transz emberek általában. 43 százalékunk kísérelt meg öngyilkosságot, és ez erősen kapcsolódik azokhoz a küzdelmekhez, melyekről ezen cikkben vitattunk meg.

Nehéz egy olyan világban élni, ahol azt mondják nekünk, hogy nem létezünk és ahol megbüntetnek és elnémítanak csupán azért, mert élünk.

Tekintettel arra, hogy rendkívül magas az elnyomás, mellyel a nonbináris egyének szembenállnak szinte minden fogalomkörben, létfontosságú, hogy a nem bináris emberek azok, akik a leginkább hallatják a hangjukat, amikor nemi igazságosságról esik szó.

Vannak módjai annak, hogy segíts.

A legjobb módja, hogy küzdj a nem bináris nemi elnyomás ellen a mindennapokban, ha bevonod a nem bináris embereket a beszélgetésbe, valahányszor egy releváns vita alakul ki a társadalmi nemről.

Biztosra menni abban, hogy az emberek tisztában vannak a nem-bináris tapasztalatokkal, egy hosszú út ahhoz, hogy a világot egy szabadabb, boldogabb hellyé varázsoljuk az összes társadalmi nemnek – és azok számára is, akiknek egyáltalán nincs.