Transvanilla Transznemű Egyesület

Itt vagy:Elemek megjelenítése címkék szerint: transznemű
2017. Március 29., Szerda 10:50

Transznemű mentális egészség


A mentális egészség a WHO meghatározása szerint: „a jóllét olyan foka, amelyen az egyén megvalósítja képességeit, meg tud küzdeni az élet mindennapos nehézségeivel, eredménnyel és gyümölcsözően képes dolgozni, valamint hozzá tud járulni saját közösségéhez.”

Kategória: Egészség

orvosok világszövetsége logo

Az Orvosok Világszövetségének (World Medical Association, WMA) nyilatkozata a transznemű emberekről

Hatályba lépett a WMA 66-ik Közgyűlésén, Oroszországban, Moszkvában, 2015 októberében.

Előszó

A legtöbb kultúrában az egyén biológiai nemét elsődleges nemi jellegei alapján születésekor határozzák meg. Az egyénektől elvárják, hogy a kijelölt biológiai nemükkel azonosuljanak (nemi identitás) és hogy az ezzel járó, ehhez szorosan kapcsolódó specifikus kulturális normáknak megfelelően viselkedjenek (nemi önkifejezés). A nemi identitás és a nemi önkifejezés alkotja magának a „nemnek” a fogalmát.

Vannak egyének, akik a nemiség olyan megjelenéseit élik meg, amelyek nem illeszkednek ahhoz, ami tipikus a születéskor meghatározott nemnél. A „transznemű” kifejezés azokra a személyekre utal, akik nemi inkongruenciát tapasztalnak, amely az egyén által megélt és a születéskor meghatározott nem közötti eltérést jelent.

Amellett, hogy elfogadjuk, hogy ez egy összetett etikai kérdés, az Orvosok Világszövetsége elismeri, hogy az orvosoknak döntő szerepük van a transznemű emberek és családjaik számára való tanácsadás kapcsán az általuk igényelt kezelésekkel kapcsolatban. Az Orvosok Világszövetségének jelen nyilatkozattal az a célja, hogy iránymutatást adjon az orvos-páciens kapcsolatban és minden olyan képzést támogat, amely lehetővé teszi az orvosoknak, hogy növeljék az ismereteiket és az érzékenységüket a transznemű emberekkel és az ő egyedi egészségügyi helyzetükkel kapcsolatban.

A transznemű spektrumban helyezkednek el azok, akik az anatómiailag jól meghatározható biológiai nemük ellenére szeretnék az elsődleges és másodlagos nemi jellegeiket, valamint nemi szerepük megváltoztatását, hogy az ellenkező nem tagjaként élhessenek (transzszexuális). Mások úgy azonosítják magukat, hogy az kívül esik a vagy férfi – vagy nő nemi binaritáson (genderqueer). A „transznemű” egy olyan általános kifejezés, amely lehetővé teszi, hogy ezen csoportokról stigmatizálás és patológiai karakterizálás nélkül lehessen beszélni. Mindemellett a kifejezést pozitív önazonosításra is használjuk.  Ez a nyilatkozat elsősorban nem azokról szól, akik mindössze a másik nemnek hagyományosan megfelelő stílusban vagy jelleggel öltözködnek (pl. transzvesztiták) vagy azokról, akik mindkét nem fizikai jellemzőinek különböző variációival születtek (interszex). Bár fontos megemlíteni, hogy vannak transzvesztiták és interszexuálisok, akik transzneműként azonosítják magukat. Attól, hogy valaki transzvesztita vagy interszex, nem zárja ki azt, hogy transznemű is legyen. Végül nagyon fontos rámutatni, hogy a transzneműség a nemi identitásra vonatkozik, és teljesen külön kell kezelni az egyén szexuális orientációjától.

Bár a transzneműség nem mentális károsodás, a transznemű személyeknek szükségük lehet tanácsadásra, hogy ez segítsen nekik jobban megérteni a nemüket, illetve felismerni azokat a komplex szociális és kapcsolati helyzeteket, amelyeket mindez befolyásol. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság Mentális Rendellenességek Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve (DSM-5) a”nemi diszfória” kifejezést használja azon emberek osztályozására, akik a nemi inkongruencia hatására fellépő, klinikailag is jelentős szorongást éreznek.

Bizonyítékok támasztják alá, hogy a nemi hormonterápia és a sebészeti beavatkozások jótékony hatással vannak azon kifejezett és hosszú távú nemi diszfóriát tapasztaló emberekre, akik a nemük változását kívánják. Mindennek ellenére gyakori, hogy a transznemű személyek nem jutnak megfelelő és megfizethető transznemű egészségügyi ellátáshoz (pl. hormonterápia, sebészeti beavatkozások és mentálhigiénés ellátás). Ennek egyrészt az egészségügyi biztosításhoz, társadalombiztosításhoz kapcsolódó politika döntés az oka, másrészt az is gyakori, hogy az egészségügyi szolgáltatók nem rendelkeznek releváns klinikai és kulturális kompetenciával az adott területen. A transznemű személyek nagyobb valószínűséggel nem vesznek igénybe egészségügyi ellátásokat a diszkrimináció miatti félelem miatt.

A transznemű emberek az élet számos területén kerülnek hátrányos helyzetbe és szenvednek el közvetlen, illetve közvetett diszkriminációt, esetenként fizikai erőszakot is. Azon túlmenően, hogy a transznemű emberek nem élveznek egyenlő szabadságjogokat, előfordul, hogy a más kisebbségi csoportokat megvédő anti-diszkriminánciós jogvédelem rájuk nem terjed ki. A hátrányos helyzet és a diszkrimináció megélése negatív hatással van az egyén testi és lelki egészségére.

Ajánlások

Az Orvosok Világszövetsége hangsúlyozza, hogy mindenkinek jogában áll saját nemét meghatározni és ennek kapcsán elismeri a lehetőségek sokféleségét. Az Orvosok Világszövetsége felszólítja az orvosokat, hogy ismerjék el az önmeghatározáshoz való jogot a nemi identitással kapcsolatban.

Az Orvosok Világszövetsége kijelenti, hogy a nemi inkongruencia nem mentális zavar; viszont kényelmetlenséget, illetve kellemetlenséget okozhat, amire nemi diszfóriaként utalunk (DSM-5).

Az Orvosok Világszövetsége megerősíti, hogy általánosságban véve minden az egyén transznemű helyzetével kapcsolatos egészségügyi eljárás vagy kezelés mint pl. műtéti beavatkozások, hormonterápia vagy pszichoterápia csakis a páciens szabad akaratából adott egyértelmű és tájékozott beleegyezése esetén alkalmazható, illetve hajtható végre.

Az Orvosok Világszövetsége sürgeti, hogy minden erőfeszítés történjen meg annak érdekében, hogy személyre szabott, több szakembert és tudományterületet összefogó, megfizethető, transznemű egészségügyi szolgáltatások legyenek elérhetőek minden nemi inkongruenciát tapasztaló ember számára, annak érdekében, hogy csökkenjen, illetve megelőzhető legyen a súlyos nemi diszfória.

Az Orvosok Világszövetsége elutasítja a kényszerítő kezelések és a viselkedés erőltetett megváltoztatásának valamennyi formáját. A transznemű egészségügyi ellátás célja a lehető legmagasabb minőségű élet biztosítása a transznemű emberek számára. A nemzeti orvosi kamaráknak intézkedéseket kell hozniuk, hogy feltárják és megszüntessék az ellátás útjában álló akadályokat.

Az Orvosok Világszövetsége azt kéri, hogy az intézmények megfelelő szakképzést nyújtsanak az orvosok számára karrierjük minden szakaszában, lehetőséget adva, hogy felismerjék a diszkriminatív gyakorlatokat, és hogy szakértő és megfelelően érzékeny transznemű egészségügyi szolgáltatást legyenek képesek nyújtani.

Az Orvosok Világszövetsége elítél minden, a transznemű emberek ellen elkövetett diszkrimininációt, megbélyegzést és erőszakot, és szeretnénk, ha megfelelő jogszabályok születnének, hogy biztosítsák számukra az egyenlő állampolgári jogaikat. Az orvosoknak, mint példaképeknek arra kell használniuk orvosi tudásukat, hogy harcoljanak az előítéletekkel szemben e tekintetben is.

Az Orvosok Világszövetsége megerősíti azt az álláspontját, hogy nemétől, nemzetiségétől, társadalmi-gazdasági helyzetétől, egészségi állapotától vagy fogyatékosságától függetlenül senkit nem lehet kényszersterilizációnak alávetni (WMA állásfoglalás a kényszersterilizációról). Ez magába foglalja azt a típusú sterilizációt is, amelyet a nemi tranzíció után a hivatalos dokumentumokban történő javításhoz szoktak feltételül szabni.

Az Orvosok Világszövetsége azt ajánlja a nemzeti kormányoknak, hogy a transznemű emberek egészségügyi jogait tiszteletben tartva végezzenek hazai kutatásokat az egészségügyi ellátórendszeren belül, és az eredményeket figyelembe véve fejlesszék ki az egészségügyi és orvosszakmai irányelveket.
A cél olyan rugalmas egészségügyi ellátórendszer létrehozása, amely lehetővé teszi a transznemű személyek számára az egyénre szabott ellátási lehetőségek beazonosítását.

A nyilatkozat eredeti angol szövege itt találhatóA nyilatkozat eredeti angol szövege itt található

A fordítást készítette: Transvanilla Transznemű Egyesület 2015 október

Kategória: Jogok
2015. Július 17., Péntek 08:40

Aknét okozhat a tesztoszteronkezelés

Egy nemrégiben végzett kutatásból kiderült, hogy azoknál a transz* férfiaknál, akik a traníició során tesztoszteront kapnak, a kezelés mellékhatásaként gyakran alakulnak ki aknék a bőrükön.

A tesztoszteronnak tranzició során akár nagyonfontos szerepe lehet. Segít az arc- és testszőr növekedésében, a hang mélyülésében, valamint az izmok kialakításában és a menstruációs ciklus beszüntetésében.

Ugyanakkor egy vizsgálat kimutatta, hogy ennek mellékhatásaként súlyos aknék jelentkezhetnek a páciensek bőrén, melyek csak gyógyszer szedése mellett húzódtak vissza, ám a szedésük abbahagyása esetén ismét visszatértek. Arról nincsenek adatok, hogy vajon a tesztoszteronbevitel csökkentése esetén megszűntek-e a problémák, az viszont biztos, hogy nem mindenki reagál egyformán a tesztoszteronkezelésre, ezért az aknék jelentkezése sem mindenkinél törvényszerű.

Amint azt dr. Luis Gonzalez-Mendoza, a miami Nicklaus Gyermekkórház igazgatója a JAMA Dermatology című lapban kifejtette, a hormonterápiában részesülő transzneműek nemi hormonjai ugyanolyan változásokon mennek keresztül, mint ami a pubertás korra jellemző, így aztán náluk is megemelkedik a bőr zsírrétegének kiválasztódása, ami könnyen aknék kialakulásához vezethet. A hormonterápia során azonban mindezek a változások sokkal gyorsabban történnek, mint a pubertás természetes folyamat alatt, így a mellékhatások is fokozottan jelentkezhetnek.

Kategória: Hormonok

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE)"A transznemű emberekkel szembeni diszkrimináció Európában" 2048 (2015)1 számú határozata

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE)

1. A Parlamenti Közgyűlés sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a transznemű emberekkel szembeni diszkrimináció nagyon elterjedt Európában. Ez különböző formákban jelentkezik, beleértve a munkához, lakhatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés során adódó nehézségeket, és a gyűlöletbeszéd, gyűlölet bűncselekmények, az iskolai zaklatás (bullying) valamint a fizikai, lelki bántalmazás gyakori előfordulását. A transznemű emberek többszörös diszkrimináció kockázatának vannak kitéve. Az a tény, hogy a transznemű emberek állapota betegségként szerepel a nemzetközi diagnosztikai kézikönyvekben, sérti az emberi méltóságukat és további akadályt jelent a társadalmi befogadásukhoz.

2. Az embereknek minimális ismeretük van a transznemű emberek helyzetéről, ritka a megfelelő, előítélet nélküli tájékoztatás a médiában. Mindez nagyobb mértékű előítélethez és elutasításhoz vezet, ami egyébiránt elkerülhető lenne.

3. A Közgyűlés aggodalmát fejezi ki az alapvető jogok, nevezetesen a magánélethez és a fizikai integritáshoz való jogok megsértése miatt, mellyel nemük hivatalos elismertetése során szembesülnek a transznemű emberek: ezekben az eljárásokban gyakran követelmény a sterilizáció, a válás, mentális betegség diagnózisa, műtéti beavatkozások és más orvosi eljárások. Az érintettek számára további nehézséget jelentenek az adminisztrációs terhek és olyan egyéb követelmények, mint például a választott nemben szerzett “élettapasztalat”. Ezen túlmenően, sok európai ország nem szabályozza a nem jogi elismerését, megakadályozva ezzel a transznemű emberek nevének és nemének megváltoztatási lehetőségét a személyes irataikban és az állami nyilvántartásokban.

4. Az Európa Tanács néhány tagállama nemrég módosította a nem jogi elismerésére vonatkozó törvényi szabályozását, néhány országban éppen most zajlanak ezek a jogalkotási folyamatok. Vannak szabályozások, melyek az önmeghatározás alapelvére hivatkozva nem alkalmaznak hosszú és bonyolult eljárásokat, illetve nem vonnak be orvosi személyeket vagy pszichiátereket az eljárásba.

5. Minderre való tekintettel a Közgyűlés üdvözli a nemi identitáshoz való jog elismerését, melyet először Málta foglalt törvénybe. A jogszabály minden egyén számára biztosítja a nemi identitás elismeréséhez való jogot, valamint azt, hogy mindenkit a saját nemi identitásának megfelelően azonosítsanak, és annak megfelelően kezeljenek.

6. A fentiek értelmében a Közgyűlés felkéri a tagállamokat, hogy

6.1. az antidiszkriminációs törvények és közpolitikák tekintetében


6.1.1 egyértelműen tiltsák meg a nemi identitáson alapuló diszkriminációt, a tagállamok emberi jogi intézményeinek hatásköre terjedjen ki a transznemű emberek emberi jogi helyzetének vizsgálatára, kifejezetten nevesítve a nemi identitást;

6.1.2. alkalmazzák a nemi identitáson alapuló, diszkrimináció tilalmára vonatkozó nemzetközi emberi jogi normákat, beleértve az Európai Emberi Jogi Bíróság ide vonatkozó döntéseit.

6.1.3. gyűjtsenek és elemezzenek adatokat a transznemű emberek emberi jogi helyzetére vonatkozóan, beleértve a nemi identitáson alapuló és a többszörös diszkriminációt, a transzfób eseteket és gyűlölet-bűncselekményeket, hogy azok alapján tudják szükség szerint tervezni, alkalmazni és megfigyelni az anti-diszkriminációs törvények és közpolitikák hatását;

6.1.4. alkossanak gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogi szabályozást, amely határozott védelmet nyújt a transzfób bűncselekményekkel szemben; biztosítsanak specifikus, érzékenyítő képzést a bűnüldözési szervek és a bíróságok tagjai számára;

6.1.5. biztosítsanak megfelelő védelmet a nemi identitáson alapuló diszkrimináció ellen a munkához való jutás során a magán- és az állami szférában egyaránt, valamint a lakhatás, az igazságszolgáltatás és az egészségügy területén

6.1.6. vonják be és konzultáljanak transznemű emberekkel és az őket képviselő szervezetekkel a rájuk vonatkozó közpiltikák és jogszabályok alkotása során;

6.2. a nem jogi elismerésének tekintetében:

6.2.1. vezessenek be - önmeghatározáson alapuló - gyors, átlátható és hozzáférhető eljárásokat, melyek lehetővé teszik a transznemű emberek számára a név és a regisztrált nem megváltoztatását a születési anyakönyvi kivonatokban, személyi igazolványokban, útlevelekben, oktatási bizonyítványokban és más hasonló iratokban; legyenek ezek az eljárások minden ember számára hozzáférhetőek, kortól, egészségügyi állapottól, anyagi helyzettől, illetve jelenlegi vagy korábbi fogvatartási állapottól függetlenül.

6.2.2 töröljék el a név és regisztrált nem megváltoztatását szabályozó törvényekben feltételként előírt sterilizációs és egyéb kötelező orvosi beavatkozásokat, beleértve a mentális betegség diagnózisát.

6.2.3. távolítsanak el minden meglévő házasságot korlátozó intézkedést a transznemű emberek számára nemi idetitásuk elismerése során, biztosítsák, hogy a házastársak és a gyermekek jogai ne sérüljenek ;

6.2.4. fontolják meg egy harmadik nem opciójának bevezetését a személy-azonosító okmányokban azok számára, akik igénylik azt;

6.2.5. biztosítsák azt, hogy a gyermek legfőbb érdeke érvényesüljön a gyerekekkel kapcsolatos döntések során;

6.3. a nemi helyreállító kezelések és az egészségügy tekintetében:

6.3.1. a transznemű emberek számára elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek a nemi helyreállító kezelések, úgy mint a hormonkezelés, műtétek és a pszichológiai támogatás, és biztosítsák az ellátások költségtérítését a nemzeti egészségbiztosítási rendszeren belül; minden erre vonatkozó korlátozásnak jogszerűnek, objektívnek és arányosnak kell lennie;

6.3.2. vonják be a transznemű embereket az öngyilkosságot megelőző kutatásokba, tervekbe és intézkedésekbe; tanulmányozzanak tájékozott beleegyezésen alapuló alternatív transz egészségügyi modelleket;

6.3.3 módosítsák a betegségek nemzeti szintű besorolását és támogassák a nemzetközi besorolások módosítását, biztosítva ezzel azt, hogy a transznemű embereket, beleértve a gyerekeket, ne bélyegezzék mentális betegeknek és mindeközben biztosítsanak megbélyegzésmentes hozzáférést a szükséges egészségügyi ellátásokhoz;

6.4. információ, tudatosságnövelés és képzés tekintetében:

6.4.1. az emberi jogi oktatási és képzési programok foglalják magukba a transznemű személyek emberi jogaira és a nemi identitáson alapuló diszkriminációra vonatkozó témákat, továbbá a lakosságot célzó ismeretterjesztő kampányokat is.

6.4.2. lássák el információval és képzéssel a oktatási szakembereket, bűnüldöző szervek munkatársait, egészségügyi dolgozókat, ezen belül pszichológusokat, pszichiátereket és háziorvosokat a transznemű emberek jogairól és sajátos szükségleteiről, különös tekintettel a magánéletük és méltóságuk tiszteletben tartásának fontosságáról.

Az elfogadott határozat teljes szövegeAz elfogadott határozat teljes szövege

 

Fordította: Transvanilla Transznemű Egyesület

Kategória: Jogok

ACCESS ALL AREAS! Recognition Opens Doors / Hozzáférést mindenhez! Az elismerés ajtókat nyit

Európai kampány

Olyan hétköznapi dolgok, mint egy csomag átvétele a postán, egy bankszámla nyitás vagy egyszerűen csak egy névre szóló bérlet felmutatása mindennapos problémákká válhatnak, ha a nemi identitás nem felel meg a személyi igazolványon, az útlevélen, stb. okmányban feltüntetett hivatalos nemnek. 

A transz embereknek sokszor akaratuk ellenére fel kell fedniük transznemű identitásukat, mert hamis dokumentumok használatával gyanúsítják őket. Ez sérti a magánélethez való jogukat és általában diszkriminációhoz és erőszakhoz vezet. Ennek következményeként számos transz* ember ki van zárva a társadalomból és a munkaerőpiacról. Továbbá, a transz emberek gyakran nem merik felvállalni önmagukat, ami szorongáshoz, depresszióhoz vagy öngyilkossághoz vezet. Számos transz ember munkanélküliségének oka, hogy olyan bizonyítvánnyal vagy munkatapasztalatigazolással rendelkeznek, amelyek nem felelnek meg a nemnek, amelyben élnek.

A nem gyors, hozzáférhető és átlátható jogi elismerése megelőzi a diszkriminációt, védi a magánélethez való jogokat és a méltóságteljes élet alapja.

A Transgender Europe "Access All Areas! Recognition Opens Doors" kampányának célja az érdekképviseleti munka támogatása az európai országokban és európai szinten is.

A Transvanilla Transznemű Egyesület elkészítette a kampányanyagok magyar változatát melyek a képekre kattintva letölthetőek vagy keressétek őket rendezvényeinken nyomtatott verzióban magyar és angol nyelven is!

Kampányanyagok

Szórólap

Rövid áttekintés arról, hogy mi a nem jogi elismerése, miért fontos, és melyek a problémás területek.

nem jogi elismerése szórólap

Képeslapok

diszkrimináció sterilizáció

kényszerített válás mentális betegség

zaklatás

 

Plakátok

munkahelyi diszkrimináció plakát kényszer sterilizáció

kényszerített válás mentális betegség

iskolai zaklatás

Kategória: Letöltések

A transznemű felnőttek hosszú távú hormonkezelése elenyészően kevés mellékhatással jár, melyet az eddigi legnagyobb tanulmány szerzői támasztanak alá, akik ezt a kérdéskört vizsgálták.

A visszamenőleges tanulmányban, mely a „Comorbidity and Side Effects of Cross-Sex Hormone Treatment in Transsexual Subjects” címet kapta, több mint 2000 páciens vett részt 15 egyesült államokbeli és európai központból, és közel 1600 embert követtek nyomon több, mint egy évig - jelentették a szerzők.

„Az eredményeink nagyon megnyugtatóak” mondta Henk Asscheman, orvos, PhD, elsődleges vizsgálatot végző szakember, aki saját klinikai kutatócégét is vezeti, a HAJAP-ot, Amszterdamban, jelentette a Medscape Medical News. „Különösen kisebb mellékhatások vannak és nincsenek újak a megfigyelt populációban.”

Az ICE/ENDO 2014. júniusi felszólalásán, ahol ismertette a kutatás első eredményeit, Dr. Asscheman elmondta, hogy az adatok igazolták azokat a kutatási eredményeket, amelyeket a múlt évtizedben kisebb tanulmányokban publikáltak.

„A hazavihető üzenet az, amikor a „Transzszexuális Személyek Endokrinológiai Ellátásáról” szóló irányelveket olvasva, nem fedezel fel sok állapottal együtt járó egyéb tüneteket a transznemű hormonális ellátás során.” – említi.

A vénás tromboembólia alacsonyabb az előző jelentéseknél

A legkomolyabb elsődleges mellékhatás a vénás tromboembólia, amely 1%-nál jelentkezett azoknál a személyeknél, akik „férfiból nővé” való tranzición mentek keresztül, és a kiváltó ok az ösztrogén kezelés volt.

Dr. Asscheman elmondta, annak ellenére, hogy ez az esetszám még mindig magas, de alacsonyabb mint régebben.
Az 1596 nyomon követett felnőtt közül, 1073 volt MTF (férfiból nő) és 523 volt FTM (nőből férfi). Az MTF csoportot átlagban 5.6 éven keresztül kísértek nyomon, átlagéletkoruk 35 év volt; az FTM csoport pedig 4.4 évig volt követve, 27.5 éves átlagéletkorral.

Több mint 70%-a az MTF csoportnak ciproteron-acetátot (Androcur) vagy spironolaktont kapott Európában, mint antiandrogént, az ösztrogén kezelés közben.
Az FTM alanyok között, több mint 90%-uk kapott izomba injekciózott (intramaszkuláris) vagy tesztoszteron gélt.

A tanulmány kezdetén a leggyakoribb társult betegség a depresszió volt mindkét csoportnál, az MTF alanyoknál 24.9%-os, míg az FTM-eknél 13.6%-os gyakorisággal, -Dr. Asscheman szerint. Megjegyezte, hogy mindezek ellenére a depresszió gyakorisága főként a tanulmányt végző központok között nagymértékben eltérő volt.

Sőt, az ellátás után 26 fő (2.4%) az MTF alanyok közül és 7 fő (1.4%) az FTM alanyok közül még mindig jeleztek depressziót, amely odáig vezette Dr. Asschemant, hogy nagyközönség előtt kijelentse: „A nemi helyreállító kezelés nem gyógyítja a depressziót.”

Betegségtársulás a transznemű hormonterápia előtt
Egyéb betegség Male to female (1073), n (%)  Female to male (523), n (%) 
 2-es típusú cukorbetegség  34 (3.2)  3 (0.6)
 HIV fertőzöttség  28 (2.6)  0 (0)
 Kóros elhízás  27 (2.5)  13 (2.5)
 Hipotireózis/Pajzsmirigy csökkent működése  22 (2.1)  12 (2.3)
 Prosztatarák  4 (0.4)  NA
 Hererák  3 (0.3)  NA

 

Váratlan kutatási eredmények: pajzsmirigy csökkent működése és férfi daganatok

Meglepő, hogy a pajzsmirigy csökkent működésének előfordulása 2%-nál is jelentősebb volt, főleg a 40 évnél fiatalabbaknál, hivatkozott Dr. Asscheman, aki úgy várta, hogy a fiatalabb felnőtteknél ez az 1%-hoz lesz közelebb. Habár, a konferencia egyik delegáltja megemlítette, hogy a 2%-os csökkent pajzsmirigy működés elfogadható egy ekkora populációnál.

Ezenkívül Linda Nelson, orvos, PhD, reprodukciós endokrinológus az Arizonai Egyetem Orvostanszékéről, Phoenixből elmondta a Medscape Medical News-nak, hogy a csökkent pajzsmirigy működés aránya feltételezhetően nincs összefüggésben a dzsender diszfóriával vagy a hormonkezeléssel.

Egy másik meglepő betegségtársulás 7 férfispecifikus rák előfordulása, - mondta Dr. Asscheman. Hozzátette, hogy ez az eredmény több igazolást igényel más kutatásokban.

A transznemű hormonterápia után, az MTF alanyok mellékhatásai a vénás tromboembólián kívül, a súlygyarapodás volt, mely 5 személynél (0.5%) fordult elő. Továbbá, 4 MTF alanynak (0.4%) volt szívinfarktusa és 1 (0.1%) élt át stroke-ot. A magas vérnyomás is szintén gyakori volt ennél a csoportnál, állította Dr. Asscheman.

Az FTM alanyok leggyakrabban a következő mellékhatásokat élték meg: pattanásosodás lokális kezelésnél (2.9%, n=15), súlygyarapodás (0.4%, n=2), izomfájdalmak (0.4%, n=2) és máj enzim rendellenességek (0.4%, n=2).

Az egyik legnagyobb adatbázis a transzneműek terápiájáról; az eredmények megnyugtatóak

Dr. Asscheman számos korlátozó tényezőt megemlít a visszamenőleges tanulmányozásban, magába foglalva a páciensek alacsony számarányát, akiket több mint 10 évig követtek nyomon vagy a 60. életévet meghaladóknak. Továbbá néhány diagnosztikai arány eltért az Egyesült Államokban és Európában működő központok között.

A tanulmány ereje, a jelentős páciensszámban rejlik, jelenti Dr. Nelson, aki nem vett részt a kutatásban. A transznemű páciensek hormonterápiájával kapcsolatos, „eddigi egyik legnagyobb adatbázis”-nak nevezte.
„Néhány mellékhatás várható volt, mint például a vénás tromboembólia az ösztrogén használata során, de az eredmények többsége igazán megnyugtató” - zárta.

Forrás: Medscape
Fordította: BarbarianBarbie

 

Kategória: Hormonok
2014. Június 24., Kedd 16:46

Transz* kisokos I.

A "Transz* kisokos I." egy olyan szóróanyag, amely könnyen befogadható és érthető módon írja le az alapvető fogalmakat.

Szóróanyagként használjuk és segítséget nyújthat érzékenyítő/diszkriminációs/sokféleség témájú tréningeken/órákon. Írd meg nekünk hogyan tetszett, miben segített, hogyan tudod használni! Minden visszajelzésnek örülünk és köszönjük!

Itt letöltheted a nyomtatóbarát verziót és itt találod az online verziót.

transz kisokos I.

Kategória: Letöltések
2014. Május 24., Szombat 08:14

Transznemű a szülőm - GYIK

Kiknek szól ez a cikk?

Nagyon sok transznemű embernek van gyermeke, és magyarul még elég kevés az elérhető információ, ezért ezzel a cikkel ebben az űrben szeretnénk egy kis teret betölteni, amely kifejezetten olyan gyerekeknek szól, akiknek a szülei transzneműek.
Lehet, hogy valamelyik szülőd épp most mondta el neked, hogy transznemű, de az is lehet, hogy már régen tudsz róla. Az emberek különböző transzneműek és a családok különféle viszonyokban állnak egymással. Lehet, hogy a szülőd tranzíció előtt áll, ami azt jelenti, hogy a másik nemhez szeretne tartozni, de még nem tette meg az ehhez szükséges lépéseket. Vagy lehet, hogy a biológiai "anyukád” egy férfi, aki már tranzíció után van és amióta az eszedet tudod férfi volt. Az is lehet, hogy az apukád crossdresser (átöltöző), aki szeret néha női ruhát viselni? Lehet, hogy a szülőd androgün vagy dzsenderkvír és sem az "anya" sem az "apa" megszólítás nem nagyon illik rá? Ha legalább egy szülőd vagy több is transznemű, dzsender variáns, átöltöző, transzszexuális vagy bármi egyéb a tág dzsender spektrumon akkor ez neked szól!

GYAKORI KÉRDÉSEK

Az, ami legtöbbünknek biztosan eszünkbe jut: Hogyan hat ez rám?
Hogyan fog a kapcsolatom a szülőmmel alakulni a tranzíció alatt? Lesz-e még anyukám/apukám azután?

Lesznek dolgok, amik megváltoznak majd, hiszen a szülőd a másik nemi szerepben fog élni. A legfontosabb arra emlékezni, hogy az anyukád/apukád mindig a szülőd lesz, a nemi identitásától és a nemi önkifejezésétől függetlenül. Ha vannak olyan tevékenységek, amiket szerettek együtt csinálni (pl. sportolás vagy főzés) mondd meg neki, hogy ezt még mindig szeretnéd együtt csinálni vele. Ilyen módon az eddigi kapcsolatotok bizonyos részleteit meg tudjátok őrizni.

Hogyan szólítsam a szülőmet?

Erre a kérdésre a válasz családonként változó lehet. A szülőd lehet, a nevét is megváltoztatja. Ha ezt megszokod, akkor könnyebb lesz. Vannak, akik továbbra is anyának/apának hívják a szüleiket, vannak, akik a „másik” szülői kifejezést kezdik el használni. Vannak családok, ahol más megfogalmazásokat találnak ki, hogy elismerjék a transz szülőt. Beszélhetsz erről a szülőddel és megegyezhettek egy olyan megoldásban, ami mindkettőtöknek megfelel.

Szakítani fognak a szüleim emiatt?

Ez is a családon múlik. Vannak, akik együtt maradnak egyikük tranzíciója után, vannak, aki az elválás mellett döntenek. A szüleid akkor is szerethetnek és támogathatnak téged mindketten, ha az egymáshoz való viszonyuk meg is változik. A legkönnyebben úgy találhatod ki, hogy mi lesz a családotokkal, ha megkérdezed a szüleid.

A szülőmnek műtétei lesznek?

Sok embernek ez nehéz kérdés mivel már a gondolata is, hogy a szüleinknek műtétei lesznek, félelmetes. A válasz a szülődtől függ. Az emberek különböző utakat járnak be a tranzíció során is és vannak, akik orvosilag nem tesznek lépéseket.

A tranzíció néha orvosi kezelésekkel jár, ami jelenthet hormonkezelést, elektrolízist (szőrtelenítés) és/vagy műtéteket stb. Különböző műtétek vannak, és a szülőd dönthet úgy, hogy egyet, többet vagy egyet sem vesz igénybe. Ezeknek a kezeléseknek az a célja, hogy a szülőd teste jobban kifejezze az ő nemi identitását. Jogod van olyan sokat vagy olyan keveset tudni ezekről amennyit szeretnél. Ha mások kérdeznek erről, jogod van eldönteni, hogy szeretnél-e beszélni erről vagy sem. Ha nem tudod, mit szeretnél, azt is mondhatod embereknek, hogy kérdezzék a szülődet vagy emlékeztetheted őket arra, milyen fura lenne nekik, ha te is a testrészeikről kérdeznéd őket.

Nem minden transznemű ember fog orvosi kezelést igénybe venni és az emberek különböző kezelésekre tartanak igényt. Műtéteken átesni (vagy nem átesni) nem határozza meg valaki nemi identitását és minden orvosi kezelés magánügy – senkinek semmi köze hozzá.

Szóval lehet, hogy a szülőm orvosi kezeléseken nem fog részt venni?

- Igen, nagyon sok transznemű ember nem fog és ennek sokféle oka van.
Sok kezelés nagyon költséges és nem engedheti meg őket bárki magának. Vannak, akinél vallási, egészségügyi vagy egyéb okai vannak annak, hogy nem módosítja a testét. Másoknak kényelmes a testük, úgy ahogy van, annak ellenére, hogy a nemüket másképpen szeretnék kifejezni.

Miért akartak gyereket a szüleim, ha tudták, hogy tranzíciójuk lesz?

Valószínűleg fogalmuk sem volt erről. Még ha vágytak is erre, lehetséges, hogy nem volt rá lehetőségük. A világ nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben és a transznemű embernek ma sokkal több lehetőségük van. Az embereknek általában azért lesznek gyerekeik, mert szeretik a gyerekeket és szülők akarnak lenni. A transznemű emberek sem kivételek.

Ez azt jelenti, hogy a szülőm meleg/leszbikus?

Nem feltétlenül. A szexuális irányultság különbözik a nemi identitástól. Akárcsak mindenki más a transznemű emberek is vonzódhatnak bárkihez. A szülőd szexualitása változhat, ahogyan a nemi identitása változik, de ez egyáltalán nem törvényszerű.

Az, hogy a szülőm transznemű azt jelenti én is transznemű vagy meleg leszek?

A szülőd nemi identitása nagy valószínűséggel nem határozza meg a te nemi identitásod vagy szexuális irányultságod. A transznemű emberek gyakran nagyon fiatal koruktól kezdve érzik, hogy nem illenek a nemi szerepükbe és/vagy nem érzik magukat kényelmesen a férfi/női testükben. Nagyon sok heteroszexuális, cisznemű ember nevel transznemű gyermeket és ebből logikusan következik, hogy transznemű szülők is gyakran nevelnek hetero és cisznemű gyermekeket.

Fontos fogalmak, meghatározások

Transz emberek

Az emberek különféle, széles rétegét lefedő kifejezés azokra, akik nemi identitása vagy nemének kifejezése nem egyezik meg teljesen azzal, ahogyan születésükkor meghatározták azt. Ebbe a körbe tartoznak azok (de nem csak azok!), akik transzszexuális emberként, transznemű emberként, transzvesztitaként/ cross-dresser emberként, nem-binárisként, dzsender variáns emberként stb. határozzák meg magukat.
Akik nem transz* emberek, azok a ciszneműek. Tehát ez alatt értünk mindenkit, akiknek a születésekor meghatározott nemével megegyezik a nemi identitása, biológiai neme és a nemének kifejezése.

Nemi identitás

Minden ember mélyen átérzett belső és egyéni tapasztalata a neméről, amely lehet, nem felel meg a születésekor meghatározott nemének, beleértve a testének személyes érzését (amely magában foglalhatja, /amennyiben az szabadon választott!/ a testi megjelenés vagy funkciók módosítását, orvosi, sebészeti és más módon) és egyéb típusú kifejezését a nemnek, beleértve a ruhát, beszédet és stílust. (Yogyakarta alapelvek)

Nem kifejezése

Az a mód, ahogyan egy ember a külső megjelenésével és/vagy viselkedési, öltözködési, hajviseleti, hangbeli, testi és egyéb külső és fizikai jellemzőivel kifejezi önmagát.

Szexuális orientáció

Az a fogalom, amelyet annak leírására használunk, hogy az egyén társkereső aktivitása döntően milyen partnerre (elsősorban, hogy melyik nem képviselőire) irányul. Eszerint lehet az illető heteroszexuális, homoszexuális, aszexuális, biszexuális, pánszexuális stb.

Tranzíció

Egy folyamat amelyet a transz személy azért vállal, hogy a nemi identitásának megfelelően élhessen. Része lehet az úgynevezett társadalmi nemi elismerés (pl. valaki változtat a megjelenésén), a jogi nemi elismerés (pl. megváltoztatja a nemét az irataiban) és/vagy az orvosi tranzíció (pl. hormonok és műtétek igénybevétele amik köszönhetően a transz személy teste fizikálisan változik meg).

Nem jogi elismerése

A nem jogi elismerése az a folyamat, amely során a személy nevét és a nemével kapcsolatos adatokat a hivatalos okmányaiban és az összes hivatali nyilvántartásban megváltoztatják, annak érdekében, hogy az adott személy nemi identitását hivatalosan is elismerjék.

Kategória: Általános
2014. Május 16., Péntek 19:42

Transz emberek

Az emberek különféle, széles rétegét lefedő kifejezés azokra, akik nemi identitása vagy nemének kifejezése nem egyezik meg teljesen azzal, ahogyan születésükkor meghatározták azt. Ebbe a körbe tartoznak azok (de nem csak azok!), akik transzszexuális emberként, transznemű emberként, transzvesztitaként/ cross-dresser emberként, nem-binárisként, dzsender variáns emberként stb. határozzák meg magukat.
Akik nem transz* emberek, azok a ciszneműek. Tehát ez alatt értünk mindenkit, akiknek a születésekor meghatározott nemével megegyezik a nemi identitása, biológiai neme és a nemének kifejezése.

Angol kifejezés: Trans people

2013. október 15. 
Orbán Viktor
a The Daily Telegraph című brit konzervatív napilapnak adott interjújábólinterjújából.

"Szomorú lenne megválni a vallásos hittől, a nemzeti önazonosságtól, a családtól, sőt a szexuális identitástól is (...) nem ez a szabadság" - idézi a miniszterelnököt a The Daily Telegraph.

Orbán Viktor szerint Európában már egyes iskolákban is felmerült az az ötlet, hogy a gyerekeket "nem lányként vagy fiúként kell nevelni, hanem arra, hogy majd később válasszák meg szexuális identitásukat". "Néhol külön öltözőjük van azoknak, akik nem tudják, hogy kik is ők" - tette hozzá.

2014. május 12. Országgyűlés
Harrach Péter - KDNP

Felszólalásában utalt az osztrák Conchita Wurstnak az Eurovíziós Dalfesztiválon aratott győzelmére, úgy fogalmazva: "amikor egy férfi azt mondja magáról, hogy nő, és történetesen még szakálla is van, akkor lehet, hogy jópofaságnak gondoljuk ezt, és addig talán nincs is baj, a baj akkor kezdődik, hogy ha pozitív diszkrimináció győztese lesz ez a szakállas nő".

2014. május 12. Országgyűlés
Vona Gábor - Jobbik

"Európa-pártiak vagyunk, de nem egy szakállas nőben látjuk Európát és Európa jövőjét" - jellemezte pártja Európa-politikáját, szintén utalva az Eurovíziós Dalfesztiválon aratott osztrák győzelemre. Hozzátette, "mi a nemzetek Európájában hiszünk, ahol a nemzetállamok megvédhetik szuverenitásukat". Vona Gábor tiszteletet, igazságot, szuverenitást és megélhetést követelt a magyaroknak.

2014. május 11.
Jobbik Ifjúsági Tagozat 


2014. május 12.

Jobbik Magyarországért Mozgalom 


2014. május 13.

Jobbik Ifjúsági Tagozat 


2014. május 16.
A mi Európánk vs a szakállas nők Európája
címmel sajtótájékoztatót tartott a Jobbik  Budapesten

Staudt Gábor, a párt EP képviselőjelöltje pénteki sajtótájékoztatóján úgy vélte: az Európai Egyesült Államok koncepcióját támogató pártok nemhogy megállítani nem tudják az Eurovíziós Dalfesztivállal összefüggésben kicsúcsosodott tendenciákat, de még a problémafelvetésig sem jutottak el.

A dalverseny győztesére, az osztrák Conchita Wurstra utalva azt mondta: jó válasz nem adható egy gyermeknek, aki felveti, hogy "a néninek szakálla van", ráadásul ez azt sugallja, hogy ez egy választható jövőkép. Egy felnőtt ember olyan életet él, amilyet akar, de a médiában nem szabad olyan módon megjeleníteni, ami a gyermekek egészséges fejlődését, a hagyományos keresztény erkölcsök alapján álló családmodellt rombolja - fejtette ki.

A szakállas nők mutatta jövőképpel szemben a Jobbik a családokra épülő társadalomszervezést és a nemzeti hagyományok ápolását támogatja – jelentette ki Dúró Dóra, a párt szóvivője Ezért is tölt be a radikális párt programjában kiemelt helyet a családok támogatása.

Duró Dóra újságírói kérdésre elmondta: transzparenseiken Bálint Natália személyében egy képezett és hazája iránt elkötelezett előadóművészt kívántak a fiatalok előtt pozitív példaképként bemutatni az Eurovíziós Dalfesztivál szakállas győztesével szemben.

Bővebben a sajtótájékoztatóról: http://transvanilla.hu/hirek/jobbik-a-mi-europank-vs-a-szakallas-nok-europaja-sajtotajekoztato-budapesten

Kategória: Általános
1. oldal / 3

Támogasd munkánkat!

PayPal-on keresztül akár (bankkártyával is):

A Transvanilla Transznemű Egyesület bankszámlaszáma:
10918001-00000088-56310001
Bank neve: Unicredit

Egyéb módok a támogatásra

 

Adó 1% - Támogasd a munkánkat!

transvanilla logo

Hírlevél

Programok

Nincsenek események

Facebook

Transzvideó

Tagjai vagyunk

Tagjai vagyunk: TGEU, ILGA, ILGA-EUROPE