Transvanilla Transznemű Egyesület

Itt vagy:Elemek megjelenítése címkék szerint: nemváltás

Nem- és névváltoztatás iránti kérelem külföldön élő magyar állampolgár esetében előterjeszthető személyesen bármelyik magyar konzuli tisztviselőnél.
A kérelemben nyilatkoznia kel a kérelmezőnek a családi állapotra vonatkozóan, valamint, hogy milyen utónevet szeretne viselni.

Csatolandó iratok:

1. születési anyakönyvi kivonat,
2. klinikai szakpszichológusi vélemény,
3. pszichiátriai vélemény,
4. urológiai(MtF esetben)/nőgyógyászati(FtM esetben) vizsgálati papír,
5. zárójelentés (ha volt műtét)

Az eljárásért konzuli díjat kell fizetni, amelynek összegéről a külképviseleten tudnak tájékoztatást nyújtani.

Amennyiben a kérelmező születési családi nevét is meg szeretné változtatni, névváltoztatási kérelmet kell nyújtania.
A kérelem külföldön élő magyar állampolgár esetén szintén személyesen terjeszthető elő bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél. A kérelem átvételét követően a konzuli tisztviselő a kérelmet elbírálás céljából felterjeszti a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz.
A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek igazolnia kell személyazonosságát és magyar állampolgárságát érvényes okmányokkal, valamint csatolnia kell a születési anyakönyvi kivonatát és a névváltoztatás alapjául szolgáló iratokat.
A születési név megváltoztatására irányuló eljárásért szintén konzuli díjat kell fizetnie a kérelmezőnek.

2010. Október 01., Péntek 15:03

Korábbi név és a nemváltás igazolása

Piros Zsuzsanna, a Minisztérium Anyakönyvi Osztályának vezetője azt javasolja, hogy az anyakönyv átvételekor egy ún. hatósági bizonyítványt (2004. évi CXL. törvény 83. §) lenne érdemes kérni a helyi anyakönyvvezetőtől, amely a nem- és névváltás tényét tanúsítja, benne a korábbi és az új névvel. A bizonyítvány igénylésekor annak célját meg kell nevezni, erre a "személyazonosság igazolása" vagy a "hivatalos ügyek intézése" fordulatot javasolta. A bizonyítvány elvesztése esetén (vagy korábbi névváltás után, mindezek fényében) egy hasonló dokumentum az anyakönyvvezetőtől bármikor igényelhető. A bizonyítvány kiállításának díja 2200 Ft (1990. évi XCIII. törvény Melléklet XXI.).

A bizonyítvány cseréjét az az intézmény végzi, amely az adott bizonyítvány kiállította. Amennyiben a bizonyítványt kiállító intézmény megszűnt, az érettségi bizonyítvány és a szakmai bizonyítvány esetén a jogutód intézménynél, vagy a vizsgáztató intézmény székhelye szerinti főjegyzőnél lehet kezdeményezni a cserét.

Amennyiben a nyelvvizsga bizonyítványt kiállító intézmény nem érhető el, a cserét a régi nyelvvizsga bizonyítvány, valamint a névváltoztatást dokumentáló okmányok alapján az Oktatási Hivatal Nyelvvizsga Akkreditációs Központja (1054 Budapest, Báthory u. 10. Tel: 374-2331) végzi.

Névváltozás esetén az érettségi bizonyítványt és az OKJ bizonyítványokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 31./113. § (2) pontja szerint kell kicserélni.

"Névváltozás esetén a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján a megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról – beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt is – bizonyítványmásodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvénytelenítni kell, és vissza kell adni a tulajdonosának."

A rendelet itt olvashatóA rendelet itt olvasható

A felsőoktatás területén még nem rendezett a nevét megváltoztató (volt) hallgató oklevelének, felsőoktatásban szerzett dokumentumainak a cseréje, új oklevél kiadása. A felsőoktatásról szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben foglaltakhoz hasonló szabályozásra kerül sor a felsőoktatás területén is.

"A minisztériumnak nincs hatásköre a felsőoktatási intézményeknek állásfoglalást kibocsátani a nevüket megváltoztató személyek okleveleinek cseréjét illetően, ugyanis az Alkotmánybíróság többek között a 60/1992. (XI.17.) AB határozatában is kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az azokkal történő irányítás gyakorlata alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.

A nevüket megváltoztató személyek új okleveleinek kiadásával kapcsolatban – a fentiekre tekintettel, valamint a jogi szabályozás hiányában – szakmai véleményünket tudjuk csak egyelőre megfogalmazni, és ezt meg is tesszük minden egyes megkeresés alkalmával. Így a felsőoktatási intézmények – a jogi szabályozás hiányában is – a névváltoztatással összefüggő kérelmeket a közoktatási intézmények gyakorlata szerint intézik."

Nemzeti Erőforrás Minisztérium tájékoztatása 2011. június

2010. Február 21., Vasárnap 20:26

Meglévő házasságra vonatkozó szabályozás

A házasság férfi és nő között jöhet létre, vagyis a házasságnak létezési feltétele a felek eltérő neme. A nemváltoztatás ennek megfelelően a házasság megszűnéséhez vezet és nem érvénytelenséget eredményez. Abban az esetben, ha a nemét megváltoztató személy házas, a nem megváltoztatásával a házasságnak ez a létezési feltétele szűnik meg, vagyis az egyik házastárs nemének megváltoztatása a házasság megszűnésének jogkövetkezményét kell maga után vonja. Ezt deklarálja a törvény azzal, hogy arról is rendelkezik, hogy a házasság felbontásához hasonlóan a házassággal kapcsolatos járulékos kérdéseket – így különösen a közös kiskorú gyermek tartása, házastársi tartás, lakáshasználat – abban az esetben is rendezni kell, ha a házasság az egyik fél nemének megváltoztatása miatt szűnik meg.
 
2010. évi I. törvény2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 
69/B § (4) A nem megváltozásának az anyakönyvbe való bejegyzését meg kell tagadni, ha az érintett személy házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll.
2010. Február 21., Vasárnap 19:16

Nem- és névváltoztatás menete

A nem jogi elismerésének folyamatát Magyarországon nem- és névváltoztatásnak nevezik az illetékes szakminisztériumok.

2017. január 1. óta a névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el.

Mielőtt bármit is tennél mindig tájékozódj az illetékes hivataloknál!

Általános leírás itt található: A nem- és az utónév megváltoztatásaA nem- és az utónév megváltoztatása

A következő címeken kérhetsz bővebb tájékoztatást:

Budapest Főváros Kormányhivatala - Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály - Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 1010 (A kérelmeket ide kell küldeni)

1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 (1) 550-1228
www.kormanyhivatal.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egészségügyért Felelős Államtitkárság - Egészségpolitikai Főosztály

1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
A minisztérium központi ügyfélszolgálatának elérhetősége:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: 06-1-7951177

Magyarországon a nem jogi elismertetése nincs jogilag szabályozva viszont van egy kialakult gyakorlat amelynek során hivatalosan meg lehet változtatni a nemet és a nevet. Csak nem illetve csak a név - másik nemű névre való - megváltoztatására nincs lehetőség.

A nem- és névváltoztatáshoz a következő vizsgálati leletek szükségesek:

-  általános nőgyógyászati vizsgálat vagy urológiai vizsgálat eredménye, mely tartalmazza az alábbi mondatot: A nemi átalakító műtétnek nincs orvos szakmai szempontból ellenjavallata.

(Male to Female esetben urológiai, Female to Male esetben nőgyógyászati.)

- egy klinikai szakpszichológus (aki szerepel az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában: http://kereso.eekh.hu/http://kereso.eekh.hu/) és egy pszichiáter szakvéleménye. 

A pszichiátriai szakvéleményben meg kell legyen állapítva a transzszexualizmus diagnózisa (F64.00) és tartalmaznia kell a nem megváltoztatás engedélyének javaslatát.

Semmilyen orvosi beavatkozás illetve műtét nem feltétele a névváltoztatás engedélyeztetésének.

Az Igazságügyi Minisztérium formalevele :

Tisztelt Ügyfelünk!

Nem- és névváltoztatással kapcsolatos megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom.

A nem megváltozását igazoló orvosi iratok elbírálása szakmai kérdés, így az anyakönyvi bejegyzés elrendelése az Egészségügyi Minisztérium szakvéleménye alapján történik. A szükséges mellékletek köréről, valamint a hozzájárulás megadásának feltételeiről javasolom, keresse meg az Emberi erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkárságát (1051 Budapest, Arany János utca 6-8.).

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 44. § (3) bekezdése rögzíti, hogy anyakönyvezni legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzékből. Ezek alapján a nem- és névváltoztatásra irányuló kérelmen fel kell tüntetni az új nemnek megfelelő legfeljebb két utónevet.*

Az At. 64/B. § (4) bekezdése alapján a nem megváltozásának a születési anyakönyvbe való bejegyzését meg kell tagadni, ha az érintett személy házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll. A kérelemben nyilatkozni kell a családi állapotra vonatkozóan is.* *

Az eljáráshoz szükséges 3000 Ft eljárási illetéket (illetékbélyeg formájában) és – amennyiben rendelkezésre áll – eredeti születési anyakönyvi kivonatát hatóságunk részére kell megküldeni. Ha nincs birtokában az eredeti születési anyakönyvi kivonat, ennek tényét kérjük a kérelmen feltüntetni.

A kérelem elbírálására hivatalosan 30 napja van a minisztériumoknak de ezt gyakran nem tudják tartani. 60 nap letelte után arra kérünk érdeklődj mindenképp a kérelmed állapota felől!


** A kérelemben a családi állapotról való nyilatkozás feltétele
:
- nőtlen/hajadon családi állapot esetén a nyilatkozat elegendő, 
- özvegy vagy elvált családi állapot esetén  olyan (záradékolt) házassági anyakönyvi kivonat, amelybe a házasság megszűnését bejegyezték vagy a bontóítélet, illetve   a másik házasfél halotti anyakönyvi kivonata és a házassági anyakönyvi kivonat.

* Az engedélyezett utónevek listája, valamint az utónevek engedélyezésének alapelvei megtalálhatóak a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének honlapjánMagyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének honlapján.

Családi név megváltoztatása

A nem- és névváltoztatás kérelmében nincs lehetőség a családi név megváltoztatására. Azt egy másik ettől teljesen független eljárásban lehet kérni. További információkat a családi név megváltoztatásáról itt gyűjtöttünk össze: Családi név megváltoztatása

Támogasd munkánkat!

PayPal-on keresztül akár (bankkártyával is):

A Transvanilla Transznemű Egyesület bankszámlaszáma:
10918001-00000088-56310001
Bank neve: Unicredit

Egyéb módok a támogatásra

 

Adó 1% - Támogasd a munkánkat!

transvanilla logo

Hírlevél

Programok

Nincsenek események

Facebook

Transzvideó

Tagjai vagyunk

Tagjai vagyunk: TGEU, ILGA, ILGA-EUROPE