Transvanilla Transznemű Egyesület

vasárnap, 21 február 2010 21:16

A transzszexualizmusról

FIGYELEM! - ARCHIV TARTALOM
A transzszexuális (TS) személyek azok, akik a született, társadalmi nemükkel ellentétes neműként azonosítják magukat. Kényelmetlenül érzik magukat „téves” testükben és ezért igyekeznek külső megjelenésüket legbelső meggyőződésükhöz igazítani.  Orvosi beavatkozások segítenek számukra ebben, a hormonterápiától egészen a többségüknél általában végrehajtott nemi átalakító műtétekig.  A transzszexualitásnak két alapvető formája az FtM és az MtF: az FtM a nőből férfivá, az MtF pedig a férfiból nővé alakult vagy alakuló embert jelöli. A sztereotip magyarázat az, hogy "férfi testbe zárt nő” ill. ennek a fordítottja, bár a transzszexuális közösség tagjainak egy része és sokan a közösségen kívül is nem érzik úgy, hogy ez a megfogalmazás jellemzően és teljesen fedné azt, amit megélnek.

Magát a transzszexualizmus kifejezést (latin trans: át és sexus: nem) Magnus Hirschfeld szexológus alkotta 1923-ban, de csak Harry Benjamin: The Transsexual Phenomenon c. könyve nyomán vált szélesebb körben ismertté 1966-ban. Később aztán a transzszexuális szó a köznyelv részévé vált és elnyerte mai jelentését.
A transzszexualizmus – szemben a homo-, ill. biszexualitással – betegség, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) F64.00 diagnózis kódon tartja nyilván.

A transzszexualizmusnak három kritériuma van a Harry Benjamin Nemzetközi Nemi Identitás Diszfória Szervezete Ellátási Alapelvei alapján:
- A vágy, hogy az embert ellenkező neműnek fogadják el és akként élhessen. Általában az a vágy is társul ehhez, hogy sebészeti beavatkozással és hormonkezeléssel testét a lehető legjobban összhangba hozza a választott nemmel.
- Transzszexuális identitása legalább két éve folyamatosan fennáll.
- A rendellenesség nem más mentális zavar vagy kromoszóma rendellenesség tünete.

Az LMBT illetve a queer közösség tagjainak sorába szoktuk illeszteni a transzszexuálisokat is és valóban sokan közülük azonosulnak is a közösséggel, mások kevésbé vagy egyáltalán nem. Megjegyezhető ezen a ponton, hogy a transzszexualitásnak valójában semmi köze nincs a szexuális orientációhoz és nem is függ tőle. A transznők és transzférfiak szexuális orientációja ugyanolyan széles palettán mozoghat, mint a nem transzszexuálisoké. Saját szexualitásukat a kívánt nemüknek megfelelően határozhatjuk meg. Példának okáért, akit férfiként határoztak meg születésekor és nőnek tartja magát  és kizárólag a férfiak érdeklik heteroszexuális és nem meleg, vagy egy másik megközelítésben az a nőnek született ember, aki férfiként határozza meg önmagát és a férfiakat kedveli, melegnek határozza meg önmagát és nem heteroszexuálisnak.

Az, hogy kit tartunk transzszexuálisnak sem mindig egyértelmű. Van, aki szerint a hormonok okozta változások műtéti beavatkozás nélkül is elegendőek ahhoz, hogy valaki jogosult legyen a transzszexuális címke használatára.  Más megközelítésben főként az egészségügyben kialakult szemszögből bizonyos procedúrák is feltételei ennek. Az emberek többsége általában úgy gondol a transzszexuálisokra mint, akik már átestek vagy át fognak esni nemváltoztató műtéten. A transzszexuális emberek ellenben úgy hiszik, nem a nemüket változtatják meg, hanem a testüket igazítják a valódi nemükhöz.

Hazánkban nemváltoztató műtét nélkül is nemet válhat, személyazonosságot cserélhet az, akit az orvosi szakvélemények transzszexuálisnak minősítenek.

Itt olvashatsz egy cikket arról, hogy manapság már miért nem a transzszexuális szó használata a megfelelő.
Kategória: Általános
vasárnap, 21 február 2010 20:07

Transz fogalmak, meghatározások

transgender jel

A transzneműség átfogó gyűjtőfogalma mindazon embereknek, akiknek nemi szerepe (az ún. gender=dzsender) valami okból eltér a születéskor többnyire meghatározott biológiai nemtől (férfi vagy nő).

Több különböző fogalmat ölel fel, melyek közül némelyiket a transzneműség szinonimájaként is használják, pl.:
- a transzszexualitást: amikor egy ember nemi tudata ellentmond a testi nemi szerveinek (például férfitestben élő nő, aki biológiailag férfi, lelkileg viszont nő),
- a transzvesztitizmust: ha valakinek nincs problémája a testi nemével, de a másik nem ruháit viseli.

Az egyik legelfogadottabb meghatározás szerint "transzneműek azok az emberek, akiket valamilyen neműnek soroltak be"; - legtöbbször születéskor és a nemi szerveik alapján - , de akik ezt magukra nézve téves vagy hiányos megjelölésnek találják. Egy másik közkeletű definíció szerint: a születéskor kapott nemmel való azonosulás vagy az ennek megfelelő testi megjelenés hiánya.

A transzneműség két alapvető formája az FtM és az MtF: az FtM a nőből férfivá, az MtF pedig a férfiból nővé alakult vagy alakuló embert jelölheti. Különösen fontos lehet ez a transzszexuálisoknál, ahol a két csoportnak egész más nehézségekkel kell szembenézniük.

A nyugati kultúrától eltérő kultúrákban több helyen (pl. az amerikai indiánok, a thaiok, a kínaiak, dél-ázsiaiak, a zapotékok körében vagy az iszlám országokban) régóta számon tartanak olyanokat, akik valamilyen módon kívül esnek a férfi-nő felosztás kettősségén, és úgymond a "harmadik nemhez" tartoznak: őket modern kifejezéssel leginkább transzneműnek hívhatnánk

Nemi irányultság:

A transzneműség identitás, vagyis arra utal, hogy az illető nemileg hová tartozónak tartja magát, nem pedig arra, hogy kihez vonzódik. A transzneműség az irányultságtól független, arra merőleges dimenzió: a transzneműek közt ugyanis léteznek heteroszexuálisok, homoszexuálisok, biszexuálisok, pánszexuálisok és aszexuálisok egyaránt.

Az, ha valaki például a másik nemű testben szeretne élni, semmit sem mond arról, hogy az illető melyik nem iránt érdeklődik, és az sincs szükségszerűen meghatározva, hogy ez az átalakulás során megváltozik-e, vagy sem. Ugyanígy, az a (mára jórészt elavult) kép sem helytálló, miszerint a homoszexuálisok viselkedésben vagy öltözködésben az ellenkező neműeket imitálnák: a meleg férfiak és a leszbikus nők túlnyomó többsége jól érzi magát a nemüknek megfelelő külsővel (ennek is köszönhető, hogy nagy részük továbbra is megteheti, hogy nem fedi fel magát mások előtt).

Az LMBT elnevezés (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek) kifejezi mind a nemi identitás és a nemi irányultság sokféleségét így felölei mind a szexuális mind a nemi kisebbség fogalmát. Mindazokat felöleli, akik akár az egyik, akár a másik téren eltérnek a többségtől vagyis mindkettőre egyaránt utal.

A transznemű identitások sokaságát a Transzernyő infografika szemlélteti vizuálisan. Nagy felbontású verzió letöltéséhez kattints a képre.

Transzernyő kép

Transzszexuális:

Manapság leginkább úgy szoktuk a transzszexualitást meghatározni, hogy ők a transznemű emberek azon csoportja akik binárisak, tehát egyértelműen férfiként vagy nőként azonosítják magukat és ez nem azonos a születéskori besorolásukkal. Ez az állapot független attól, hogy az adott személy milyen jogi nemmel rendelkezik és milyen kezeléseket kíván illetve nem kíván igénybe venni illetve vett igénybe.

A transz-szexualizmus a betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszer (BNO) 10. revíziójában a "Mentális és viselkedészavarok" főcsoport "A nemi hovatartozás zavara" alcsoportban még mindig szerepel, kódja F6400.

A transzszexualizmusnak (F64.00) történetileg három kritériuma van:

  • A vágy, hogy az embert a másik nembe tartozónak fogadják el és akként élhessen. Általában az a vágy is társul ehhez, hogy sebészeti beavatkozással és hormonkezeléssel testét a lehető legjobban összhangba hozza a választott nemmel.
  • Transzszexuális identitása legalább két éve folyamatosan fennáll.
  • A rendellenesség nem más mentális zavar vagy kromoszóma rendellenesség tünete.

A BNO az egészségügyben használt, a betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszer rövidítése. A nemzetközi szakirodalom a kódrendszert ICD-nek rövidíti (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Kialakításának az volt a célja, hogy bármelyik országban megbetegedett, illetve sérülést szerzett személy diagnózisát egységes kódrendszer alapján lehessen besorolni.

F64 A nemi identitás zavarai
F64.0 Transszexualizmus
Annak a vágya, hogy ellenkező nemű egyénként élhessen és fogadják el, általában a saját nemével és anatómiájával elégedetlen, kényelmetlenül érzi magát benne, és sebészeti és hormon kezeléseket szeretne, hogy testét amennyire csak lehet a kivánt nemhez tegye hasonlatossá.
F64.1 Kettős-szerepű transzvesztitizmus
Az ellenkező nem ruháinak a viselése, ami része az egyén életének, hogy átmenetileg is de élvezhesse, hogy az ellenkező nem tagja, anélkül hogy ezen túl bármilyen kivánsága volna szexuális nemének tartós megváltoztatására, vagy sebészi beavatkozásra, és szexuális izgalom sem társul a ruhacseréhez.
Serdülő vagy felnőttkori nemi identitás zavar, nem transzszexuális típus
Kivéve: transzvesztita fetisizmus (F65.1)
F64.2 Gyerekkori nemi identitászavar
Rendszerint kora gyerekkorban, és jóval pubertás előtt jelenik meg, jellemzője, az állandó és intenzív distressz saját (anatómiai) neme miatt, és az ellenkező nemhez való tartozás szüntelen vágya, (esetleg ragaszkodik hozzá, hogy ő ellenkező nemű). Az ellenkező nem ruháival, öltözködésével, tevékenységével való foglalkozás, saját nemének a tagadása. A diagnozishoz alapvető zavarnak kell lennie, némi fiússág lányoknál, vagy lányos viselkedés fiúknál nem elegendő. A pubertáskort elért vagy azt meghaladt egyének nemi-identitás zavarát az F66.- csoportnál kell besorolni.
Kivéve: ego-disztoniás szexuális orientáció (F66.1)
a szexuális érés zavara (F66.0)
F64.8 A nemi identitás egyéb zavara
F64.9 Nem meghatározott nemi identitászavar
Nemi szerepzavar k.m.n.

F65.1 Fetisisztikus transzvesztitizmus
Az ellenkező nem ruháinak a viselése szexuális izgalom elérésére és hogy úgy nézzen ki, mint az ellenkező neműek. Elkülöníti a transzszexuális transzvesztitizmustól, hogy egyértelmű a szexuális vágykeltéssel a kapcsolata, és az erős késztetés, hogy a ruhát levegye magáról, ha már az orgazmust elérte és a szexuális vágya csökkent. A transzszexualizmus kialakulásának az elején jelentkezhet. Fetisiszta transzvesztita

F66 A szexuális fejlődéshez és orientációhoz társuló pszichológiai és viselkedési rendellenességek
Megjegyzés: a szexuális orientáció önmagában nem jelent semmilyen (mentális) zavart.
F66.0 A szexuális érés zavara
A páciens szenved saját bizonytalanságától, hogy melyik nemhez tartozik, hogy milyen a szexuális orientációja, és ez hosszútávon depresszióhoz és szorongáshoz vezet. A leggyakoribb serdülők között, akik még bizonytalanok saját szexuális orientációjukban, hogy hetero-, homo-, vagy biszexuálisak, vagy olyan egyéneknél, akik hosszantartó stabil szexuális orientáció (gyakran párkapcsolat) után, úgy érzik, változok a szexuális orientációjuk.
F66.1 Ego-disztoniás szexuális orientáció
A nemi identitás és a szexuális orientáció (heteroszexuális, biszexuális vagy prepubertalis) nem kérdéses, de az egyén a társuló pszichológiai vagy viselkedészavar miatt megváltoztatni szeretné és emiatt segítséget is keres.
F66.2 A szexuális kapcsolat zavara
A nemi identitás és a szexuális orientáció (hetero-, homo- vagy biszexuális) tehető felelőssé a szexuális partnerkapcsolat kialakításában vagy fenttartásában mutatkozó nehézségekért.

Forrás: BNO-10: A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása (10. revízió). Budapest, Népjóléti Minisztérium (1995). ISBN 9637025413

"A társadalmi nemek egyetlen tudósa sem ismeri fel, hogy ők maguk felelősek annak a helyzetnek a kialakulásáért amelyben a transzszexuális embereknek előre felállított tüneteket kell leírniuk és előre letisztázott módon megalkotott történetet kell előadniuk annak érdekében, hogy orvosi szakvéleményt kapjanak ahhoz ami elidegeníthetetlen joguk kellene legyen."
/Patrick Califia/

A BNO történetéről, rendszeréről és a transzneműséggel kapcsolatos tapasztalatáról 

A rendszer felülvizsgálata most zajlik, 2018-ra várható a BNO 11. verziójának elfogadása amiben már nem fog mentális betegségként szerepelni a transzneműség maga, erről itt olvashatsz: Az Egészségügyi Világszervezet azt javasolja, kerüljön ki a „Nemi identitás zavarai” a mentális betegségek közül

Álláspontunkat a revízióval kapcsolatban itt olvashatod

Drag king:

Olyan előadóművész, aki férfiruhába bújva férfiakat játszik. Általában nők, de van olyan eset, amikor egy nőies testű fiú öltözik be férfinak, és játssza a nagy macsót.

Drag queen:

Férfi előadóművészek, akik női ruhába bújva énekelnek, táncolnak, vagy playback-elnek és/vagy jó humorukkal szórakoztatják a közönséget.

Genderqueer

Androgün

Hijra 

Two spirit

Kétnemű

Intergender

Crossgender

Neutrois

Third gender

Férfias nő

Nőies férfi

Kategória: Általános

ENGLISH - #LGRforHungary - Call to action page

Transvanilla hírlevél

Nem jogi elismerése

COVID-19

covid 19 transvanilla

Jelentsd a transzfóbiát!

Nemi identitás, nemi önkifejezés miatti erőszak, diszkrimináció? Jelentsd!

Transz tiszteletet most

Facebook

Transvanilla - Adó 1% - Adószám: 18288786-1-43

Partnereink, támogatóink

Tagjai vagyunk: TGEU, ILGA, ILGA-EUROPE

expodom

Látható transzok

látható transzok blog

Írj nekünk

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.