Transvanilla Transznemű Egyesület

A Transvanilla Transznemű Egyesület közleménye a nem jogi elismerésének felfüggesztésével kapcsolatban

transz konferencia 2017
Műhelykonferencia a transznemű emberek alapvető jogainak érvényesüléséről

Összefoglaló

Az alapvető jogok biztosának hivatalában a Transvanilla Egyesület és a hivatal által 2017. október 25-én közösen rendezett fórum célja az volt, hogy lehetőséget teremtsünk a szakmai párbeszéd számára a transznemű embereket érintő emberi jogi dilemmákról, és összekapcsoljuk egymással a problémakörrel különféle szempontok alapján foglalkozó hazai és nemzetközi szakembereket, hozzájárulva ezzel a jogi szabályozás és a gyakorlat fejlesztéséhez, alakításához.

Nem volt még ilyen jellegű szakmai konferencia a transz emberek jogairól Magyarországon, főleg nem olyan ahol transz emberek is megszólalhattak. A kerekasztal-beszélgetés első panelje a nem jogi elismerésével, a jogi értelemben vett nem- és névváltoztatással kapcsolatos nemzetközi és magyar alkotmányossági standardokat tekintette át, a második panelben a transz identitások mentális depatologizációjára vonatkozó törekvések orvosszakmai és emberi jogi megközelítései kerültek górcső alá.

A nem jogi elismerésére Magyarországon 2004 óta volt lehetőség, az eljárásra azonban jogi szabályozás hiányában egy állandóan változó gyakorlat alapján került sor. Sajnos idén januárban derült ki az érintettek tájékoztatása alapján, hogy 2016. november 14-től, bizonytalan időre és hivatalos indoklás nélkül felfüggesztették ezeket az eljárásokat - mondta el előadásában Dr. Bodrogi Bea, az Egyesületünkkel dolgozó jogász.
Mindezt annak ellenére, hogy 2016. december 28-ai dátummal, januárban az alábbi levelet kaptuk Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, egészségügyért felelős államtitkártól:
"Az alapvető jogok biztosának jelentésében a nem jogi elismerése és a nemi megerősítő beavatkozások viszonyrendszeréről tett megállapításai összhangban vannak államtitkárságunk álláspontjával. Az identitáson alapuló nem jogi elismerése és adminisztratív megváltoztatása meghatározó módon alapjogi kérdés és alapvetően az anyakönyvi eljáráshoz kapcsolódik.
Az egészségügyi ágazat illetékessége az érintettek egészségi állapotára jelentős hatású, szakmailag bonyolult nemi megerősítő beavatkozások vonatkozásában merül fel, amelyet az alapvető jogok biztosának jelentésével összhangban, a vizsgálat tárgyát képező alapjogi kérdéstől elkülönülten célszerű szabályozni.
Tájékoztatom, hogy a fentieknek megfelelően az ágazatunk illetékességébe tartozó eljárás kapcsán kezdeményeztem a kérdéskör különálló szabályozására vonatkozó előterjesztés előkészítését, amelyhez a felajánlott együttműködését az egyeztetés megfelelő stádiumában köszönettel fogadom.

A Transvanilla Egyesület még 2015-ben a nem jogi elismerésére vonatkozó szabályozási hiányosságok vizsgálatáranak kérésével és egy transznemű személy egyéni kérelmével fordult az ombudsmanhoz. Az alapvető jogok biztosának 2016 szeptemberében publikált jelentésének főbb pontjait és ajánlásait ismertette Lápossy Attila, az AJBH képviseletében. Kiemelte, hogy vizsgálódásuk során bár jogszabály nem állt rendelkezésre, az Alaptörvényben garantált általános alapjog érvényesülését értékelték. A biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét olyan szabályozás előkészítésére, amely a jogbiztonság mellett, a tisztességes eljárás biztosításával teszi lehetővé a transz emberek számára a nemi identitásuknak megfelelő nem és név választást. Az ombudsman felkérte a minisztert, hogy törvénymódosítás kezdeményezésével tegye lehetővé a transz emberek felsőfokú végzettséget igazoló okiratain a születési anyakönyvi kivonatukon bejegyzett, valódi nemi identitásuknak megfelelő név átjegyzésének kérelmezését. A jelentés közzététele után azonban, az ajánlások végrehajtása helyett, az eljárások teljes felfüggesztése történt.

Ezután Richard Köhler a Transgender Europe európai transz ernyőszervezet irányelvekért felelős vezetője elmondta, hogy a nemzetközi emberi jogi standardok szerint gyors, átlátható és hozzáférhető eljárásra van szükség, ami önmeghatározáson alapul és nem kötődik egészségügyi ellátáshoz. Ismertette az európai gyakorlatot és azoknak az országoknak a tapasztalatait ahol az eljárások leginkább megfelelnek a fenti követelményeknek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sajnos nem képviseltette magát, így nem fejtette ki álláspontját az ügyben A 2016 decemberi tájékoztató levél óta tudomásunk szerint nem történt érdemi előrelépés az ügyben és megkereséseinkre sem válaszolnak.

transznemű konferencia budapest 2017

A depatologizációról szóló panelben Orbán Krisztina Kolos a Transvanilla alelnöke felidézte, hogyan kezdődött az orvosszakma (endokrinológia, sebészet) fejlődésnek köszönhetően a XX. században a transz emberek patologizációja és milyen szerepet játszott ebben a pszichiátria. Ezután ismertette a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának revíziója kapcsán 2018-ban várható pszico-depatologizációs eredményeket. Ezt követően, előadásában Hidasi Barnabás a Transvanilla elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy 2003 decemberében a nem jogi elismerésének szabályozása mellett egészségügyi szakmai irányelveket is ígért az akkori Kormány. Ezek az irányelvek azóta sem készültek el és ez az ellátást bizonytalanná az érintetteket kiszolgáltatottá teszi, ugyanakkor magánpraxisok virágzásához járul hozzá, akik önkényes hozzáférési követelményeket és magas árakat szabnak az ellátátáshoz. Ennek következtében a teljes elüzletiesedés vált gyakorlattá, kizárva ezzel széles rétegeket a számukra létfontosságú egészségügyi beavatkozásokhoz való hozzáférésből. Elmondta azt is, hogy a Transvanilla 2013-ban megkereséssel fordult az EMMI-hez, mely a mentális depatologizáció mellett foglalt állást már akkor, de azóta sem történtek efelé mutató lépések. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Pszichiátriai és Pszichoterápiás Tagozata/Tanácsa képvisletében, Dr. Simon Lajos és Dr. Vizi János megerősítette a mentális depatologizáció jelenlegi támogatását és az EMMI pszichiátriai tanácsadó testülete részéről és elmondta, hogy az irányelv fejlesztése megtörtént, de számukra is ismeretlen okból lelassult annak elfogadása és életbe lépése.
Dr. Griet De Cuypere, transznemű emberekkel foglalkozó belga pszichiáter szakértő, a World Professional Association for Transgender Health (Transznemű egészséggel foglalkozó szakemberek világszervezete - WPATHvezetőségi tagja bemutatta a WPATH-ot és az általuk kiadott transz specifikus egészségügyi ellátásokra vonatkozó ellátási irányelveket bemutató Standars of Care aktuális verzióját, majd elmondta az elmúlt harminc évben hogyan változott a klinikai gyakorlat és a transz emberek ellátása, a Belgiumban található általa vezetett Genti transznemű klinikán.

Benyomások

A kerekasztal beszélgetés energikus, informatív és rendkívül inspiráló volt. Mind a hazai és külföldi szakértők illetve az AJBH égisze alatt jelen lévők fantasztikus odaadással és őszinte bizodalommal beszéltek a transz emberek nemi identitásuknak megfelelő nem és név választását lehetővé tévő törvény megalkotásának és az egészségügyi szakmai irányelvek elfgodásának és hatályba lépésének szükségéről. Érezhető volt a támogató hozzáállás és a védett környezet, melyben mindenki nyugodtan és bátran elmondhatta véleményét a kérdésben. Széchényi Andrea személyes története, melyben elmesélte saját útját nagyon határozottan rávilágított az itthoni rendszer súlyos elégtelenségeire. Rendkívül fontos és elkerülhetetlen működő jogi és egészségügyi eljárási rend kialakítása, amely jogilag megalapozott és minden érintett számára személyes biztonságot, átláthatóságot és rendszerszintű stabilitást nyújt hozzáférhető módon.
Az EMMI oldaláról ugyanakkor továbbra is az elzárkózás tapasztalható. Ez természetesen - finoman szólva - nem könnyíti meg a folyamatokat. De egyre nagyobb erővel gyakorol folyamatos nyomást a Transvanilla Egyesület, az őket segítő szervezetek, és immár az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala is, melynek előbb vagy utóbb egészen biztosan eredménye lesz.

Konklúzió

A Transvanillánál pontosan ismerjük és mélyen átérezzük a magyarországi transznemű emberek helyzetét különös tekintettel azokra, akik a feljebb említett kérelem-elbírálási zárlat miatt jelenleg bizonytalanságban élnek illetve akik anyagi helyzetük, lakóhelyük vagy más egyéb személyes tulajdonságuk miatt nem férnek hozzá a számukra szükséges transz specifikus egészségügyi ellátásokhoz. Ezért 2017 júliusában 25 velünk kapcsolatban lévő olyan személy adatait összesítve - mindannyiuk nemének elismerése függőben volt - tájékoztattuk az ombudsmani hivatalt a jelentésük kiadása után eltelt idő történéseiről és újabb egyéni beadvány elkészítésében is segítettünk egy érintettnek. A nemzetközi kerekasztal beszélgetés, zárt, szakmai műhelykonferencia ebből kiindulva abból a célból jött létre, hogy továbblendítse a küzdelmet a transz emberek alapvető jogaiért. Ennek köszönhetően tovább tudunk haladni az úton és a lehető legjobbat szem előtt tartva folytatjuk a nyomás gyakorlást a transz közösségeinkért.

Egyesületünk, a nem jogi elismerésének bizonytalan időre való felfüggesztése miatt öt transznemű személy képviseletében beadvánnyal fordult a strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bírósághoz. Tudomásunk van róla, hogy az Alkotmánybíróság a nem jogi elismeréséhez kapcsolódó diszkrimináció miatt szintén vizsgálatot folytat.
Az transz-specifikus egészségügyi ellátásokra vonatkozó irányelvek elkészítésnek és elfogadásnak, több, mint egy évtizedes elhúzódása miatt, ismételten Nils Muiznieks, az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának segítségét kérjük.
Továbbá, Egyesületünk hazai és nemzetközi kapcsolatai és partnerei segítségével vizsgáljuk, hogy milyen további nemzetközi (esetleg hazai) emberi jogi mechanizmusokat, eszközöket tudunk igénybe venni a kialakult helyzet előmozdítása érdekében.

Hidasi Barnabás
Transvanilla Transznemű Egyesület
Budapest, 2017. november 8.

Elérhetőségeink

#LGRforHungary! - ENGLISH

Transvanilla hírlevél

Nem jogi elismerése

 

Adó 1 százalék felajánlás

Jelentsd a transzfóbiát!

Nemi identitás, nemi önkifejezés miatti erőszak, diszkrimináció? Jelentsd!

Transz tiszteletet most

Facebook

Transvanilla - Adó 1% - Adószám: 18288786-1-43

Partnereink, támogatóink

Tagjai vagyunk: TGEU, ILGA, ILGA-EUROPE

expodom

Látható transzok

látható transzok blog

Írj nekünk

Levelezési cím: 1656 Budapest Pf. 92

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.